Skip to main content

1,6 miljoner kronor till judisk-muslimska föreningen Amanahs samtalsserie

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2019 15:30 CEST

Genom samtal i skolor, föreningar och andra sammanhang bidrar judisk-muslimska Amanah till ökad förståelse mellan Malmöbor. Idag beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att föreningen får 400 000 kronor i årligt stöd till och med år 2022.

Ordet amanah betyder tillit på arabiska medan det på hebreiska heter snarlika emunah. Föreningen Amanah handlar just om att bygga förtroende mellan Malmöbor med muslimsk respektive judisk tro.

Föreningens insatser består i stor utsträckning av samtal med publik mellan rabbin Moshe David HaCohen och imam Salahuddin Barakat. Arbetet har rönt uppmärksamhet både nationellt och internationellt.

Samtalen hålls i skolor och föreningar och visar att det finns mycket som förenar judar och muslimer vad avser traditioner och kultur. Det finns mycket att lära av och med varandra. Genom att ta upp frågor som både är gemensamma men också som skiljer ökar möjligheten till förståelse för varandra.

Föreningen planerar nu att utöka arbetet till att samtal även ska föras av kvinnliga representanter för de båda religionerna. Detta för att stärka möjligheterna att även nå fler kvinnor.

Föreningens primära målgrupp är skolungdomar och unga vuxna, främst muslimska och judiska men också unga människor generellt. Den sekundära målgruppen är vuxna judar och muslimer samt allmänheten.

I sitt beslut att bevilja föreningens ansökan om stöd lutar sig kommunstyrelsens arbetsutskott mycket på kommunfullmäktigemål 4 om en öppen stad. Föreningens arbete för icke-diskriminering bedöms också ligga väl i linje med FN:s globala mål enligt Agenda 2030.

– I en internationell stad som Malmö är tolerans och förståelse för varandras olikheter angelägen. Amanahs arbete bidrar till det och visar dessutom att det i grunden finns många likheter mellan traditioner och kultur inom olika religioner. Jag är glad åt föreningens arbete med att föra Malmöbor samman och motverkar fördomar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det som förenar oss som Malmöbor är mycket större än vad som skiljer oss åt. Judar och muslimer är en självklar del av vår stad och tillsammans utgör de även en självklar del av Malmös framtid. Det gläder mig därför att vi kan stötta Amanahs viktiga och föredömliga arbete. Dialog skapar förståelse och tillit, och bygger en starkare grund för framtidens och mångfaldens Malmö att stå på, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

För ytterligare information, kontakta:

Katrin Stjernfeldt Jammeh via Nashab Farhikhtah, politisk sekreterare, 0768-707854, nashab.farhikhtah@malmo.se

Roko Kursar via Anna Zachrisson, politisk sekreterare, 0723-91 13 52, anna.zachrisson@malmo.se