Skip to main content

2009 blev ett rekordår för Malmö: Hotellövernattningarna ökade med åtta procent

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 11:08 CET

2009 blev ett rekordår för Malmös hotell. Antalet hotellövernattningar ökade med 8 procent och volymmässigt blev det bästa året någonsin. Av hela Skånes totala ökning hotellgästnätter stod Malmö för två tredjedelar. Malmös hotell hade högst beläggning i landet måndag till torsdag och näst högst totalt sett under hela året. De utländska hotellgästnätterna ökade med 24 procent, varav de danska närmare fördubblades under året!  

– Ett mycket bra resultat med tanke på lågkonjunkturen och att hotellkapaciteten ökade med åtta procent i början av året. Vi har all anledning att vara optimistiska inför framtiden. Ytterligare hotelletableringar under året och planer på nya mötesanläggningar visar att det finns en stark tro på att Malmö ska fortsätta att utvecklas positivt, säger Lars Carmén turistdirektör i Malmö.

Så här blev hotellåret 2009 i siffror

  • Totalt hade Malmö 1 125 367 gästnätter*, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 2008. Detta är högsta volymerna någonsin för Malmöhotellen.
  • Under året stod Malmö för två tredjedelar av den totala ökningen av hotellgästnätter i Skåne.
  • Sex av årets månader nådde rekordvolymer. I december ökade hotellövernattningarna med hela 24 procent.
  • Beläggningen på hotellen i Malmö var högst i landet måndag till torsdag med ett kapacitetsutnyttjande på närmare 74 procent.
  • Totalt för hela året låg beläggningen på runt 66 procent. Endast Stockholm låg högre i Sverige med 67 procent.
  • Under 2009 övernattade 823 033 svenskar på hotellen i Malmö, vilket är en ökning med 4 procent.
  • De utländska övernattningarna ökade med 24 procent och av dessa stod danskarna för en ökning med hela 98 procent!
  • Totalt hade Malmö 302 334 utländska hotellgästnätter under året. Den största delen stod danskarna för med 64 178 övernattningar, därefter tyskar med 39 054, britter med 30 434 och norrmän med 18 095 övernattningar.
  • Andra utländska marknader som ökade rejält under året var Storbritannien 21 procent, Norge 20 procent, USA 23 procent och Nederländerna 29 procent.

 Källa: SCB och Tillväxtverket                                           *gästnatt = en övernattande person

 

För närmare information kontakta:

Lars Carmén, turistdirektör i Malmö, tel 0709-34 22 01

Elisabet Corengia, pressansvarig Malmö Turism, tel 0709-34 22 05

 

 

 

 

 

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument