Skip to main content

2009 slog Malmö flera befolkningsrekord

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 16:30 CET

Malmö 2010 02 03

Malmö stad har aldrig tidigare vuxit med så många personer på ett år. Aldrig förr har antalet förskolebarn varit så många. Aldrig tidigare har så många flyttat in till Malmö. Aldrig förr har antalet Malmöbor födda i utlandet ökat så mycket.

Vid årsskiftet 2009/2010 var Malmös folkmängd 293 882 personer (enligt preliminär statistik från kommuninvånarregistret), vilket innebär att Malmö invånarantal för 25:e året i rad fortsätter att öka. Ökningen under 2009 blev drygt 7 400 personer, vilket är den största befolkningsökning som någonsin noterats för Malmö. Det innebär att rekordet från förra året på 5 734 personer redan slogs år 2009. Därmed har Malmö på de tre senaste åren ökat sin folkmängd med nästan 18 000 personer mot en ökning på ca 9 000 under föregående treårsperiod.

Under år 2009 uppgick antalet födda barn till nästan 4 700, vilket är nästan 200 fler än under 2008. Detta är det högsta antalet födda som uppmätts sedan redovisningen startade 1968.

– Födelseöverskottet för Malmö under 2009 är fortsatt positivt med nästan 1 900 personer. Det är drygt 300 fler än förra året, säger Kenneth Hvarvenius utredare och ansvarig för Malmö stads befolkningsprognoser.

Inflyttningen till Malmö under 2009 var den största någonsin. Antalet inflyttare var nästan 21 300, vilket är drygt 700 fler än förra året. Antalet utflyttare var drygt 15 800 personer, vilket är en ytterligare minskning med 500 personer jämfört med år 2008 som då noterade den första minskningen på sju år.

– En av anledningarna är att den minskade utflyttningen av barnfamiljer som noterades under det senaste halvåret 2008 fortsatte under 2009 i oförändrad takt. Samtidigt valde färre ungdomar att flytta från Malmö under 2009 jämfört med 2008, säger Jan Haak t.f. utvecklingsdirektör på Malmö stad.

Vid årsskiftet 2009/2010 var 88 300 personer eller 30 procent av Malmöborna födda i utlandet, vilket innebär en ökning med över 5 000 utlandsfödda sedan förra årsskiftet. Detta är den största ökningen som uppmätts – även jämfört med den stora ökningen i mitten på 1990-talet i samband med Balkankriget.

– Under några år var det födelseländerna Danmark och Irak som dominerade förändringsbilden, det var personer från dessa två länderna som svarade för de stora ökningarna. De senaste två åren har mönstret sett annorlunda ut – det är många födelseländer som svarar för förhållandevis små ökningar, som gör att den totala ökningen av antalet Malmöbor födda i utlandet ändå blir stor, säger Elisabeth Pålsson, utredare på Malmö stad.

I takt med att Malmö får nya medborgare ökar också kraven på att erbjuda en god kommunal service och bostäder, vilket är en stor utmaning för Malmö enligt Jan Haak. Vidare påpekar han att det i grunden är positivt att Malmö växer. Detta skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt i Malmö.

Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S) om befolkningsökningen:

– Malmö är en attraktiv stad som lockar många att flytta hit, samtidigt som många väljer att bo kvar i staden även när de bildar familj, vilket är glädjande.

Samtidigt ställer den stora befolkningsökningen höga krav bostadsmarknaden i Malmö. Det gör att det kan vara svårt för någon som är nyinflyttad att hitta en egen lägenhet.

– För att komma till rätta med det problemet behöver vi en nationell bostadspolitik som möjliggör för ett ökat byggande, istället för att avveckla det stöd som är till för att kunna bygga fler hyres- och studentlägenheter, säger Ilmar Reepalu, (S), kommunstyrelsens ordförande.  

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Jan Haak, 0708-62 42 71

Kenneth Hvarenius, 0733-34 10 52

Elisabeth Pålsson, 040-34 10 68

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 14)