Skip to main content

28 miljoner kronor till stadsområdena för att minska kostnaderna för ekonomisk hjälp

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 15:40 CET

För att minska kostnaderna för ekonomisk hjälp får stadsområdena dela på 28 miljoner kronor nästa år. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen. Pengarna ska gå till att förstärka och utveckla försörjningsstödverksamheten. Stadskontoret får två miljoner för det kommunövergripande arbetet.     

Stadsområdenas insatser ska främst riktas mot personer som har, eller riskerar att hamna i, en lång period av biståndsmottagande eftersom dessa står för cirka 70 procent av kostnaderna för det ekonomiska biståndet. Särskilt prioriterade är barnfamiljer eftersom riskerna med att växa upp i en familj med ett långvarigt ekonomiskt biståndstagande är flera.

Pengarna till stadsområdena ska bidra till en högre kvalité på de utredningar som görs, att alla får individuella handlingsplaner och mål, och att det görs uppföljningar minst var tredje månad. De två miljoner kronor som går till stadskontoret ska främst användas till kompetensutveckling och utbildning.

Arbetslösa och sjukskrivna utgör i dag cirka hälften av bidragstagarna i Malmö, vilket delvis beror på lågkonjunkturen men till stor del också på försämringarna i arbetslöshets- och socialförsäkringssystemen.

– Det är en skrämmande utveckling för välfärdssverige. Regeringens försämrade villkor har tvingat fram en situation där sjuka och arbetslösa måste leva på försörjningsstöd och kommunerna får ta kostnader som borde legat på staten, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.

– Men det är också en viktig satsning för att våra socialsekreterare ska kunna bedriva ett kvalitativt och rättsäkert arbete trots ett ökat antal ärenden. Utgångspunkten i deras arbete är ju att förkorta tiden som familjer är beroende av försörjningsstöd. Med ett alltför stort antal ärende per socialsekreterare riskerar vi att människor fastnar i försörjningsstöd istället för att få en individuell hjälp till självförsörjning, vilket alltid är målet, säger hon.

– Gruppen som tar emot försörjningsstöd har förändrats och kostnaderna ökar för staden. Nu satsar vi på att utveckla det stödjande arbetet och samverkan med syfte att få fler Malmöbor, och då särskilt barnfamiljer, självförsörjande.  Målet är att förkorta tiden som hushåll är beroende av försörjningsstöd, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.

– Vi ger nu socialtjänsten möjligheter att bättre kunna arbeta med att personer som har försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Det krävs en samverkan mellan socialtjänstens insatser och kommunens arbetsmarknadsinsatser. Problemet är inte att människor inte vill arbeta, problemet är arbetslöshet och minskade möjligheter till vidareutbildning. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men när staten kapitulerar tvingas kommunen ta ansvar, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Anders Skans, 0709-13 06 12

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 10)