Skip to main content

303 personer i arbete eller studier...

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 15:31 CEST

.. genom Malmö Arbets- och utvecklingscenters insatser i september månad.

Under september månad gick 303 personer till arbete eller studier med hjälp av de fyra Arbets- och utvecklingscentra (AUC) som finns i Malmö. Av dessa personer är 96 personer ungdomar i åldrarna 20-24 år. Under augusti månad var den totala siffran 389 personer.

Under september månad fanns det 67
17 personer inskrivna på Arbets- och utvecklingscenter i Malmö varav 1364 är mellan 20-24 år. Sammanlagt under året har 1291 personer fått arbete (307 ungdomar) genom AUC och 592 personer (218 ungdomar) gått till studier – totalt 1883 personer.

AUC erbjuder arbetsgivare och arbetssökande personlig service, skräddarsydda lösningar och effektiv matchning av jobb och arbetssökande.

För ytterligare information och kommentarer kontakta:
Alf Merlöv, Avdelningschef, Malmö stad, Avdelning
en för Integration och Arbetsmarknad, 040-34 10 69, alf.merlov@malmo.se

Benny Gustavsson, Chef för Arbetsförmedlingen Integration Samverkan, 040-20 74 55, benny.gustavsson@lanm.amv.se

Bert-Ove Nilsson, Enhetschef, Försäkringskassan Malmö (Mobilia), 040-664 80 37,
bert-ove.bon.nilsson@fk12.sfa.se

Pressansvarig:
Dick Fredholm, Informatör, Malmö stad, Avdelningen för Integration och Arbetsmarknad 040-34 40 29 dick.fredholm@malmo.se

Bakgrund:
Riksdagen beslutade 1999 om en särskild storstorstadspolitik med det dubbla syftet att stödja storstadsregionerna som landets tillväxtmotorer samtidigt som den negativa utvecklingen av socialt, ekonomiskt och etniskt segregerade bostadsområden skulle angripas – storstadssatsningen. Till grund för storstadspolitiken ligger lokala utvecklingsavtal med sju kommuner. Malmö är en av dem och fyra stadsdelar: Fosie, Hyllie, Rosengård och Södra Innerstaden, omfattas.
Arbets- och utvecklingscenter (AUC) startades 2000 och är ett sam arbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Malmö stad. AUC:s målgrupp är personer där de ordinarie verksamheternas insatser inte räcker till utan samverkan kan ge bättre resultat. Syftet är att samarbetet skall öka arbetslösa personers, främst ungdomar och invandrare, möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Sedan samarbetets början har runt 8000 personer varit inskrivna på AUC.