Skip to main content

350 miljoner kronor extra för att Malmö ska kunna växa

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 13:32 CET

Säkrad mottagning, tryggad välfärd och beredskap för snabba förändringar. Det är centralt i den tilläggsbudget som S och MP föreslår kommunfullmäktige.

Regeringen beslutade i höstas om ett extra stöd till kommuner för att hantera flyktingsituationen. Malmö fick störst anslag i landet – 380 miljoner kronor, varav 350 miljoner återstår att använda för 2016.

Anslaget behövs för ett bra mottagande och för att satsa på välfärden under den period med betydande befolkningsökningar som förväntas i Malmö de närmaste åren. Kraftigt ökat bostadsbyggande, fler skolor och förskolor, utökning av socialtjänsten, mer sfi-undervisning och rikare föreningsliv tillhör verksamheterna som får mer pengar.

– Vi går in i en tid då Malmö växer i ett högt tempo, även om prognoserna är osäkra. För att utnyttja potentialen i detta krävs det satsningar på rätt ställen. Fördelningen i vår tilläggsbudget gagnar alla Malmöbor, såväl nya som gamla, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Malmö ska vara ett föredöme för hur Sverige hanterar situationen med många nya invånare på kort tid. Det kommer att krävas hårt arbete, vi måste vara öppna för förändring och våga pröva nytt. Den stora utbyggnaden av bostäder och skolor som nu ligger framför oss erbjuder en historisk möjlighet att bygga samman Malmö och det är en chans vi ska ta tillvara, säger Karolina Skog (MP), stadsbyggnadskommunalråd.

Bilaga: S och MP:s förslag till tilläggsbudget 2016 (pdf)

För ytterligare information, kontakta:
Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-799701
Karolina Skog, 0734-264464
Anders Malmström, politisk sekreterare, 0768-707952