Skip to main content

400 000 kronor för att stödja och bevara den romska kulturen

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 14:21 CET

Malmö 2009 12 02

Med syftet att bevara, stödja, utveckla och sprida kunskap om den romska kulturen tilldelas kulturnämnden 400 000 kronor för år 2010.

Malmö har ett brett föreningsstöd och stöd till kulturverksamheter där romska föreningar är välkomna att söka bidrag. Men då detta stöd inte är tillräckligt har Malmö stad valt att ge kulturnämnden 400 000 kronor för att främja bevarandet av den romska kulturen i Malmö.

Det ekonomiska stödet är uppdelat i två delar. Romskt kulturcentrum tilldelas ett lokalkostnadsbidrag på 240 000 kronor för utvecklandet av den pågående utställningen om romernas historia i Sverige. Resterande 160 000 kronor är medel avsatta för romska föreningar att söka till projekt som syftar till att utveckla romsk kultur och språk utifrån minoritetspolitikens uppdrag.

– Med det här beslutet skapar vi en uthållig finansiering för att klara det åtagande vi har enligt minioritetslagstiftningen. Vi skapar en långsiktighet gällande finansiering av ett unikt museum, samtidigt som vi underlättar för alla romska föreningar att utvecklas, säger Kent Andersson, kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och integration (S).

– Vår målsättning är att romska föreningar i ökad utsträckning ska använda sig av de aktivitetsbidrag som kulturnämnden och fritidsnämnden bistår med.

– När nu fyra års försöksverksamhet upphör har det varit angeläget för oss att hitta en långsiktig lösning för att stärka den romska minoritetens rättighet och möjlighet att bevara och utveckla sin kultur, säger Anneli Philipson, kommunalråd med ansvar för demokrati och jämställdhet (V).

– Först och främst slår vi fast att det allmänna stöd som Malmö kommun har för hela föreningslivet och för kulturstöd också i större utsträckning måste omfatta romska föreningar, men vi menar att det inte räcker. Därför anslår vi 400 000 kronor till kulturnämnden för att inrätta ett stöd för föreningar som vill arbeta aktivt med att bevara, utveckla och informera om romsk kultur under 2010.

– Romska kulturcentrat har med sitt engagemang byggt upp en utställning och ett bibliotek som vi ger förutsättningar att fortsätta, därför säkerställer vi hyreskostnaden för den delen, säger Anneli Philipson.

– Beslutet är ett steg framåt för minoritetskulturerna och vi får låta nämnderna sätta sig in i frågorna vidare inför kommande år. Vi kommer att med intresse följa nämndernas arbete med att stödja de nationella minoriteterna i enlighet med den nya lagstiftning som träder i kraft vid årsskiftet 2010. Rätten till språk och kultur är en viktig del i mångfaldspolitiken. Att Romskt kulturcenter nu får fortsatt stöd ser vi som mycket glädjande och en självklar del av att stödja ett gott arbete för de romska grupperna och den romska kulturen, säger Lari Pitkä-Kangas, Kommunalråd (MP).

 

Kontaktpersoner

Kent Andersson 040- 34 10 16

Anneli Philipson 040-34 10 17, 0706-40 40 02

Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd, 0734 26 44 81

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16