Skip to main content

4H verksamheten i Malmö

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 17:59 CET

Datum

2011-02-22

Med anledning av de senaste dagarnas uppmärksamhet kring 4H verksamhetens gård i Oxie, vill fritidsnämnden göra några förtydligande i ärendet.

Tidigare avtal sägs upp

Fritidsnämnden har beslutat att säga upp tidigare avtal med 4H på grund av att det gamla avtalet hade flera brister och var otydligt. 4H verksamheten har under de senaste åren utvecklats till att bedrivas mest på dagtid för icke medlemmar. Istället för verksamhet på medlemmarnas fria tid, är det mest grupper från skolor och förskolor som kommer dit.

- Fritidsnämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för alla barn och ungdomar i Malmö att få en meningsfull fritid. Det innebär också att fördela våra resurser på ett rättvist sätt, säger fritidsnämndens ordförande Frida Trollmyr.

Nytt avtal

I december beslutade en politiskt enig fritidsnämnd att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att skriva ett nytt avtal med 4H i Malmö. I underlaget framgår att 4H ska ges ett årligt bidrag om 1 400 000 kronor per år. Detta är 100 000 kronor mer är än förgående år. Pengarna avser att täcka kostnader för djurhållning (varje dag hela året) på två gårdar; en i Almvik och en gård i Oxie och kostnader för att bedriva verksamhet för medlemmarna på deras fria tid. Det åligger föreningens medlemmar att vara delaktiga i djurhållningen och att anordna verksamhet på kvällstid. Utöver detta fasta bidrag kan 4H även söka andra bidrag från fritidsnämnden och andra bidragsgivare.

- När avtalet med 4H skrevs för tolv år sedan ansvarade fritidsnämnden även för fritidsgårdsverksamheten, vilket idag ligger på stadsdelarnas ansvar. Trots detta har vi inte sänkt verksamhetsbidraget till 4H nämnvärt, säger Frida Trollmyr.

Viktig verksamhet

Fritidsnämnden anser att 4H verksamheten är viktig. 4H är en av de föreningar/verksamheter i Malmö som får mest bidrag per medlem. Fritidsnämnden har inte tagit beslut om att någon av 4H gårdarna ska läggas ned. Fritidsnämnden arbetar nu tillsammans med 4H-kretsen för att hitta formerna för hur 4 H verksamheten kan drivas vidare på ett bra sätt, för och med sina medlemmar och besökare. Ett nytt avtal beräknas bli klart inom snar framtid.

- Naturligtvis är det jättetråkigt att 4H har gjort bedömningen att de måste lägga ner gården i Oxie, men föreningarna bestämmer själva över hur de vill organisera sin verksamhet, säger Frida Trollmyr.

För ytterligare information kontakta Frida Trollmyr, 0736-29 79 12, frida.trollmyr@malmo.se.

Bifogade filer

PDF-dokument