Skip to main content

50 miljoner till energisnåla byggnader i Malmö, Bilbao och Dublin

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2012 08:30 CET

Sju byggherrar i Malmö, Dublin och Bilbao ska visa att det går att bygga mycket mer energisnålt. Initiativet har fått uppmärksamhet av EU som beviljat 50 miljoner i bidrag till projektet Buildsmart.

Buildsmart ska visa att det går att konstruera byggnader med mycket låg energiförbrukning på ett innovativt och kostnadseffektivt sätt. Projektet inkluderar både bostadshus och kommersiella lokaler som ska byggas i Sverige, Irland och Spanien åren 2012-2014.

I Malmö ingår bostäder, kontorslokaler och en förskola i Hyllie där man ska testa nya energilösningar för värme, kyla och ventilation. Även bostäder och hotell i det nya området för kongress, konsert och hotell i centrala Malmö kommer att ingå i projektet. Boende och brukare kommer att ha en central roll i projektet då ett av projektmålen är att stimulera ett klimatsmartare beteende.

De byggnader som ingår i projektet ska ha en primär energiförbrukning under 60 KWh primärenergi per m2 per år.

Bland aktörerna i projektet finns byggherrar, forskningsinstitut, kommuner och företag. EU har beviljat de 13 deltagande organisationerna ca 50 miljoner SEK i bidrag från Sjunde ramprogrammet. I Sverige deltar Malmö stad, Roth fastigheter, Skanska Sverige, Peab Sverige, Ikano bostad, NCC, IVL Svenska
Miljöinstitutet och WSP. Från Irland deltar Dublin City Council och Codema, och från Spanien deltar Basque Government, Tecnalia och FCC Construcción.

Malmö stad är projektledare för Buildsmart - energy efficient solutions ready for the market som startar med en kick-off den 16 januari 2012.

För ytterligare information kontakta:
Michael Sillen, 070 32 78 672, michael.sillen@malmo.se.


Bifogade filer

PDF-dokument