Skip to main content

52 miljoner till hållbara satsningar i Rosengård

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 14:16 CET

Delegationen för hållbara städer har tilldelat Malmö stad ca 52 miljoner kronor för investeringar i Rosengård. Målet är att skapa ett världsledande demonstrationsområde med fokus på klimatåtgärder, miljöteknik och ökad social och ekonomisk integration.

Bidraget fördelas på tio åtgärder som bland annat omfattar en vindkraftssatsning, byggande av energieffektiva småhus, klimatsmart matcentrum, trafikåtgärder samt renovering av lägenheter, Rosengårds ishall och en av stadsdelens skolor. Den totala investeringen är drygt 1 miljard kronor, varav 250 miljoner kronor är miljörelaterade kostnader.

- Tack vare bidraget kan vi genomföra en del energieffektiva tekniska lösningar som annars inte varit lönsamma, säger Giovanna Brankovic, ordförande i bostadsrättsföreningen Hilda. Dessutom kan vi anlägga öppen dagvattenhantering och gröna tak som bidrar till ökad trivsel, och på så sätt knyta samman ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Investeringarna ingår i en större satsning på fysisk upprustning av Rosengård, där målet är att miljöförbättringar ska gå hand i hand med en ökad social hållbarhet. I förnyelsearbetet vill staden ha en stark dialog med boende och verksamma för att nå största möjliga effekt.

- Det är otroligt roligt att vi får detta bidrag, säger Eva Ahlgren, stadsdelschef i Rosengård. Den fysiska upprustningen är en mycket viktig pusselbit i förnyelsearbetet för ett hållbart Rosengård och bidraget från delegationen ser jag som ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Delegationen för hållbara städer tillsattes av regeringen hösten 2008 och avslutar sitt arbete vid årsskiftet. Det är en nationell arena för hållbar stadsutveckling som på olika sätt arbetat för att stimulera hållbar stadsutveckling, både i Sverige och utomlands. Delegationen har bland annat delat ut 300 miljoner kronor till stadsutvecklingsprojekt. Av dessa har Malmö stad erhållit drygt 80 miljoner kronor.

Mer information:

www.hallbarastader.gov.se

 Kontakt:

Lena Eriksson, hållbarhetsstrateg, miljöförvaltningen, Malmö stad, 0768-60 60 86, lena.m.eriksson@malmo.se

Eva Ahlgren, stadsdelschef Rosengård, Malmö stad 0708-34 38 50, eva.ahlgren@malmo.se

Bifogade filer

PDF-dokument