Skip to main content

700 praktikplatser saknas för Malmös ungdomar

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 10:57 CEST

Ung i Sommar och Sommarpraktikprojektet söker arbetsplatser som vill ta emot sommarpraktikanter. Med en och en halv månad kvar till uppstart, saknas fortfarande 700 praktikplatser till Malmös ungdomar.

Varje sommarlov praktiserar ungefär 2 800 malmöungdomar under en fyraveckorsperiod. Och varje år jobbar Ung i Sommar och Sommarpraktikprojektet med att få ihop tillräckligt många praktikplatser. Flera olika branscher är intressanta.

 - Vi har till exempel ett stort utbud av caféer och restauranger i Malmö. Där har vi fått en del platser, men hoppas vi på fler samarbeten, säger sektionschef Henrik Drakhed på Ung i Sommar.

Mest populärt bland malmös unga är att få sommarpraktik i butik. Där saknas fortfarande platser som motsvarar behovet.

 - Förutom möjlighet till ett par extra händer, är arbetsplatsen med och tar sitt samhällsansvar genom att ge ungdomarna en meningsfull sysselsättning under sommaren, poängterar Drakhed.

Ung i Sommar och Sommarpraktikprojektet riktar också sitt sökande efter praktikplatser mot föreningar och har exempelvis fått avtal med Almviks Djurfritidsgård. Malmö stad ställer upp med ett antal praktikplatser, främst inom vård och omsorg, samt barn- och fritidsverksamhet, men även där hoppas verksamheterna på att få in fler platser.

FAKTA:

Varje år erbjuder Ung i Sommar och Sommarpraktikprojektet 2 800 malmöbor i åldrarna 13 – 19 år en möjlighet att prova på arbetslivet, skapa kontakter och få nya erfarenheter.

Praktiken är uppdelad i två perioder som sträcker sig över fyra veckor där ungdomarna praktiserar sex timmar under veckodagarna. Ung i Sommar välkomnar även praktikplatser som endast har möjlighet att ta emot ungdomar under en kortare tidsperiod.

För mer information kontakta: Ung i Sommar, kan nås måndag till fredag mellan kl. 10-12 på 040-34 23 23 eller på mejl ungisommar@malmo.se

På malmo.se/ungisommar kan de arbetsplatser som är intresserade av att ha sommarpraktikanter anmäla sitt intresse.