Skip to main content

80-åriga träd ger glans åt ny park

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 08:00 CET

På onsdag klockan 12.00 flyttas ett av Malmös vackraste och värdefullaste träd. Det är ett av de sex glanshagtornen som står i Hornsparken, parken som nu anläggs strax norr om Entré. Det blir en annorlunda och spektakulär park där glanshagtornen som står kvar från 1930-talet har sin givna plats i en samlad grupp.

De nästan 80 år gamla träden är de största och bäst utvecklade individerna av glanshagtorn (Crategus lavelei) i landet, kanske i hela Norden, och de är i mycket gott skick. Därför har de värderats som ett av de 10 mest intressanta trädobjekten i Svenska parker och trädgårdar enligt programmet för odlad mångfald, POM, som har sin bas på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Eftersom glanshagtornen anses vara så värdefulla har de påverkat utformningen av den delen av parken. Fem av träden står i en grupp medan det sjätte står en bit bort. Det är detta träd som nu kommer att flyttas till de andra. För att skapa de bästa förutsättningar för trädet har man noggrant förberett flytten under flera år.

- En stads träd är omistliga - vissa mer än andra. Glanshagtornen vid Hornsgatan tillhör den utvalda och unika skaran - de är en del av Malmös kulturarv. Denna unika trädflytt kommer att inspirera oss till nya krafttag i värnandet av Malmös träd. Det gäller att vårda och skydda de gamla träden och plantera de nya, säger Stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson

Med förbättring av trädens växtförhållanden och en god skötsel kan flera av träden leva i ytterligare minst 50 år.

Platsen för flytten av trädet är i anslutning till Entré i korsningen Hornsgatan – Lundavägen.

Hornsparken som nu anläggs beräknas vara färdig i sommar.

För mer information

Peter Gustafsson, projektledare, gatukontoret, Malmö stad 040-341377, 0709-341377, peter.gustafsson@malmo.se

Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare, gatukontoret, Malmö stad, 040-341397, 0708-341397, gunnar.ericson@malmo.se