Skip to main content

900 nya förskoleplatser i Malmö under 2016

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 09:33 CET

Antalet barn som behöver förskoleplats fortsätter att öka i Malmö och parallellt byggs det nya förskolor för fullt. Under 2016 skapas 900 nya förskoleplatser som täcker behovet - men det är stora skillnader på var i staden platserna finns.

Sammanlagt handlar det om elva nya förskolor som öppnar i Malmö under 2016. Det är cirka 900 nya platser, fördelat på nybyggen, utbyggnad av befintliga förskolor och i enstaka fall paviljonger.Antalet förskolebarn beräknas öka med drygt 300 under nästa år, så förvaltningen tar höjd för att platser till alla säkert ska finnas.

- Hela Malmö stad jobbar hårt med detta och vi har en bra utbyggnadstakt, säger Lisa Olsson som är enhetschef för lokalplanering på förskoleförvaltningen. Däremot ser tillgången på platser väldigt olika ut i olika delar av Malmö, vilket kan få konsekvenser för den enskilda familjen.

Sedan en tid finns det ett underskott av platser bland annat i de centrala delarna av Malmö och ett överskott av platser i delar av Malmös ytterområden. Och det finns flera anledningar till att tillgången på förskoleplatser inte alltid stämmer in på familjers behov och önskemål. Det handlar dels om brist på mark i centrala Malmö samtidigt som föräldrar väljer att bo kvar just där med sina barn. Dessutom tar det mellan tre till fem år för en ny förskola att stå färdig.

- Att förutspå det exakta behovet i ett visst område tre till fem år från nu är den utmaning som jag betraktar som vår absolut största, säger Lisa Olsson. Jag inser att detta inte hjälper en familj som här och nu fått erbjudande om plats långt från bostaden. Samtidigt är det viktigt att förstå varför det ibland blir så – och att vi gör allt vi kan för att lösa det på bästa sätt.

Läs mer

Vid frågor: Lisa Olsson, chef lokalplanering förskoleförvaltningen
0768-68 62 16

Utsänt av: Jenny Ränzlöw, presskommunikatör förskoleförvaltningen
0766-36 87 70

På bilden: Lisa Olsson, enhetschef för lokalplanering framför Sofielunds förskola som öppnar i februari 2016. Foto: Jenny Ränzlöw/Malmö stad


Bifogade filer

PDF-dokument