Skip to main content

​Årets första delårsrapport visar på överskott

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 16:20 CEST

Årets första delårsrapport som presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen visar på ett prognostiserat överskott på 316 miljoner kronor för Malmö stad 2015. Det innebär att det uppdrag som kommunstyrelsen tidigare fått om att återkomma med förslag på hur balanskravsresultatet för 2014 ska återställas nu återkallas. Delårsrapporten sträcker sig över årets första kvartal, från januari till april.

Anledningarna till det förväntade positiva ekonomiska resultatet är främst återbetalning av personalförsäkringspremier om 100 miljoner kronor samt vinster från fastighetsförsäljningar om 133 miljoner kronor. Utöver dessa finns mindre poster på sammanlagt 100 miljoner kronor. Malmö stads verksamheter redovisar tillsammans ett resultat i nivå med budget. Det prognostiserade resultatet håller sig inom kommunfullmäktiges uppsatta finansiella mål, vilket innebär att den ekonomiska utveckling kan beskrivas som hållbar.

Ärendet kommer att hanteras av kommunfullmäktige den 3 september 2015.

– Den ekonomiska utvecklingen är positiv, vilket ger oss ett betydligt bättre utgångsläge. Samtidigt växer staden snabbt och det finns stora behov av skolor och förskolor framöver, därför är det viktigt att den här utvecklingen håller i sig och att vi inte slår oss till ro, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Att plus och minus går ihop gör att vi tryggt kan fokusera på att resurserna används smart för att möta Malmöbornas behov och bättre möta stadens miljömässiga och sociala utmaningar. Ekonomin är därför en viktig del av den långsiktiga hållbarheten, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd.

KontaktpersonerKatrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01Karolina Skog, 0734-26 44 64

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 10)