Skip to main content

​Årsredovisningen för 2014 presenterad

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2015 16:15 CET

På tisdagen presenterades Malmö stads årsredovisning 2014 för kommunstyrelsen. 2014 års underskott i resultatet visar att kostnadsutvecklingen i delar av verksamheterna fortsatt behöver ses över. Samtidigt är det glädjande att Malmö åter igen får högsta kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet Standard and Poor’s, vilket betyder att Malmö har fortsatt goda lånevillkor. Dessutom togs det under år 2014 beslut om att tydliggöra styrningen av staden genom att gå från 27 kommunfullmäktigemål i budgeten till nio under kommande år.

Utvecklingen av Malmös skolor, en central komponent för att skapa ökad social hållbarhet i staden, går åt rätt håll. För fjärde året i rad ökade betygen i stadens skolor, trots ökade utmaningar. Även arbetet med att ta tillvara resultaten från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö fortsatte. Ett 30-tal utredningsuppdrag sattes igång för att närmare undersöka hur vi som kommun kan jobba för att minska skillnaderna i hälsa.

Malmös befolkning ökade för 30:e året i rad och vid årsskiftet var vi 317 930 Malmöbor i staden. Nära hälften av alla Malmöbor är 36 år eller yngre och har sitt ursprung i 175 olika länder. Malmö är en global och attraktiv stad som är relevant för många fler än de som bor här. 2014 hade ca 161 000 personer sin arbetsplats i Malmö, vilket innebar att det i Malmö fanns 25 procent fler jobb än Malmöbor i arbetsför ålder. Dagligen startades det 8 nya företag och flera företag valde att flytta sina huvudkontor till Malmö.

– Utmaningarna är fortsatt många, men förutsättningarna goda när så många varje dag arbetar och kämpar för att erbjuda Malmöborna den bästa möjliga servicen och göra staden till en ännu bättre plats att både besöka, bo och verka i, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– En händelse som starkt påverkade Malmös ekonomi förra året var skyfallet i augusti. Både stadens verksamheter och enskilda Malmöbor drabbades hårt. Vi måste räkna med att detta händer igen och rusta Malmö för det förändrade klimatet när vi bygger staden, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

– Under många år har de borgerliga regeringarnas politik pressat välfärden. Min förhoppning är att den nya regeringen nu gör offensiva satsningar på välfärden och att det ska komma Malmöborna till del. Med detta beslut så ser vi åtminstone till att underskotten från 2014 inte leder till förändringar av anslagen för 2015 för något sådant utrymme finns helt enkelt inte, säger Anders Skans (V), gruppledare.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 91

Karolina Skog, 0734-26 44 64

Anders Skans, 0709-13 06 12

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 29)