Skip to main content

​Åtgärder för att öka kvalitén i flyktingmottagandet välkomnas

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 18:27 CET

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) presenterade på onsdagen flera förändringar av det fortsatta arbetet för ett hållbart flyktingmottagande och en effektiv etablering. Det handlar bland annat om att underlätta för många kommuner att klara mottagningen genom att tillfälligt lätta på tidsfristen för kommunerna att ta emot nyanlända under 2016, från två till fyra månader, vilket kommer underlätta för Malmö att klara mottagningen.

Regeringen ger också Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny kommunfördelning som bygger på den nya prognosen för antalet asylsökande under 2017, som tar bättre hänsyn till kommunernas samlade mottagande.

Malmö är en kommun som har ett stort antal asylsökande som bor i EBO-boende, något som staten nu kommer ta större hänsyn till än vad som görs idag. Därför är det positivt att Migrationsverket nu får i uppdrag att ta fram en viktning i fördelningen av nyanlända, som tar större hänsyn till andelen självbosatta som bor i EBO-boende i kommunen.

Kommunledningen iMalmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Märta Stenevi (Mp) välkomnar den rödgröna regeringens besked till landets kommuner. På sikt vill dock kommunledningen se ett reformerat EBO-system.

–Regeringen visar att de ser att Malmö och flera andra kommuner tar ett oproportionerligt stort ansvar för Sveriges flyktingmottagning. Genom att se över viktningen så att större hänsyn tas till antalet som bor i EBO, avlastas de kommuner som idag tar det största ansvaret. Det är glädjande att regeringen nu tar initiativ till en mer rättvis fördelning av kommunernas mottagning av nyanlända, säger Kartrin Stjernfeldt Jammeh, (S), kommunstyrelsens ordförande.

–För att mottagningen och etableringen av nyanlända ska fungera är det avgörande att få till en jämnare fördelning över landet. Därför är det välkommet att en större hänsyn ska tas till de som väljer att bosätta sig själva säger Märta Stenevi (Mp), stadsbyggnadskommunalråd.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16