Åtgärder mot coronaviruset, covid-19

Pressmeddelande -

Åtgärder mot coronaviruset, covid-19

Med anledning av covid-19 har kommunstyrelsen samlats idag för ett extrainsatt sammanträde. Där informerade stadsdirektören om det arbete som bedrivs av den förstärkta ledningsgrupp som har tillsatts.

Den förstärkta ledningsgruppen, som sammanträder varje dag, har idag beslutat om en övergripande inriktning för Malmö stads arbete med covid-19:

  • Vi säkerställer driften av stadens samhällsviktiga verksamheter
  • Vi skyddar riskgrupper från att drabbas av covid-19
  • Vi motverkar spridningen av covid-19

Stadens äldre invånare är en särskilt sårbar grupp. Därför har förvaltningsdirektören på hälsa, vård och omsorgsförvaltningen, Gisela Öst, beslutat att kommunens mötesplatser för äldre ska hållas stängda tills vidare och att möjligheten att sitta ner på mötesplatsernas restauranger pausas tillfälligt. Det går dock fortsatt bra att hämta mat på restaurangerna. Detta gäller från och med i morgon tisdag, 17 mars.

Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen kommer att upprätta en särskild telefon dit anhöriga, brukare, patienter och Malmöbor kan vända sig för att få svar på frågor.

Malmö stad följer råd och anvisningar från nationella och regionala myndigheter. Dessa kan komma att ändras om det rådande läget och myndigheternas rekommendationer förändras. 

Här kan du se dagens pressmöte: https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghet-och-sakerhet/Krisberedskap--sakerhet/Information-covid-19/Pressmoten.html

Den förstärkta ledningsgruppen består av:

Andreas Norbrant, stadsdirektör

Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på stadskontoret

Jan-Inge Ahlfridh, VD Malmö Stadshus AB

Gisela Öst, förvaltningsdirektör på hälsa, vård och omsorgsförvaltningen

Peter Lindberg, förvaltningsdirektör på förskoleförvaltningen

Louise Strand, förvaltningsdirektör på serviceförvaltningen

Anders Mellberg, kommunikationsdirektör, stadskontoret

Carina Tempel, HR-direktör, stadskontoret

Länk till informationssida på malmo.se

https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghet-och-sakerhet/Krisberedskap--sakerhet/Information-covid-19.html

Kontaktperson

Nicklas Sjöqvist, presschef, Malmö stad, telefon: tel: 0708-174 100, e-post: nicklas.sjoqvist@malmo.se

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister 040-341150