Skip to main content

Adam Hidestål ny chef för Malmö stadsarkiv

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2012 17:02 CET

Idag utsågs Adam Hidestål av Malmö kulturnämnd till ny chef för Malmö stadsarkiv. Adam Hidestål kommer närmast från Lunds universitet där han idag är chef för arkiv och registratur.

Under Malmö kulturnämnds sammanträde idag fattades ett enigt beslut att utse Adam Hidestål till ny chef för Malmö Stadsarkiv.

I rekryteringsprocessen av en ny chef för Malmö stadsarkiv har kulturförvaltningen använt sig av rekryteringsföretaget Lisberg som presenterade fem kandidater. Två kandidater gick vidare till slutfasen med intervjuer med fackliga representanter och politiker från kulturnämndens presidium. Efter en väl genomgången rekryteringsprocess föreslog förvaltningen Adam Hidestål som ny chef för Malmö stadsarkiv.

- Vi ser fram mot att få Adam Hidestål på plats som med sin erfarenhet kan få fart på frågan om E-arkiv, som är en viktig fråga för Malmö, säger Daniel Sestrajcic (V), ordförande i Malmö kulturnämnd.

- Adam Hidestål kommer också att kunna bidra med sin erfarenhet från uppförandet av nytt Arkivcentrum i Lund i arbetet med Malmö stadsarkivs flytt till Bergsgatan, fortsätter Peter Österlin (M), andre vice ordförande i kulturnämnden.

Adam Hidestål arbetar idag som chef för arkiv och registratur på Lunds universitet. Han har sedan år 2000 arbetat på Lunds universitets arkiv och har drivit ett antal projekt bland annat har han varit projektledare för utrednings- och specifikationsprojekt inför arbetet med utveckling av gemensamt E-arkiv för universitetet och högskolor.

- Det är en fantastisk möjlighet att få delta i utvecklingen av Malmö stadsarkiv, säger Adam Hidestål. Stadsarkivet har väldigt kompetent personal och med flytten av Stadsarkivet och etableringen av det gemensamma E-arkivet kommer stadsarkivet att kunna komma närmare medborgarna.

- Stadsarkivet står inför två stora utmaningar, flytten till Bergsgatan och utveckling av E-arkiv, Adam Hidestål passar väl in i profilen, säger kulturdirektör Elisabeth Lundgren.

Den nuvarande chefen Anna Svenson har arbetat på Stadsarkivet i elva år. Hon fyllde 65 år i somras och hennes chefsförordnande går ut vid årsskiftet. Anna Svenson stannar kvar i förvaltningen som senior advisor.

Kontakt

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, 0766-34 29 27

Daniel Sestrajcic (V), ordförande Malmö Kulturnämnd, 0768-51 91 10

 

 

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument