Skip to main content

​Äldreombudsman införs

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 12:14 CEST

Nu införs en äldreombudsman i Malmö stad som ska ta emot synpunkter och ge stöd åt personer som har åsikter om kommunens hälso-, vård- och omsorgsverksamheter, men också företräda äldres behov i den fortsatta utvecklingen av Malmö. Ombudsmannen är på plats från och med den 1 maj.

Äldreombudsmannen är också seniorrådgivare med uppgift att stötta, vägleda och ge råd i frågor som rör äldres livssituation och hjälpa dem att framföra sina synpunkter och klagomål till verksamheten. Det kan även handla om att bidra med kunskap och information, till exempel om ens rättigheter, till den som önskar det. Såväl brukare som patienter, äldre och deras anhöriga kan vända sig hit.

Genom att införa en äldreombudsman förstärks det stödjande och rådgivande arbete som finns inom verksamheten i dag, men syftet är även att utveckla vård- och omsorgsverksamheterna utifrån de synpunkter som kommer in. Äldreombudsmannen ska dessutom företräda äldre Malmöbor, deras behov och situation, i kontakten med kommunens andra verksamheter och externa aktörer för att öka kunskapen om gruppen.

Ombudsmannen kommer att ha ett nära samarbete med Malmös stads nya kontaktcenter dit Malmöbor kan vända sig för att på ett enkelt sätt nå kommunens verksamheter.

– Nu stärker vi stödet till äldre och deras anhöriga, och gör det ännu tydligare vart man ska vända sig om man har synpunkter på vården och omsorgen. Det ska vara enkelt för den som tar del av vården, men också deras anhöriga, att få tag på rätt information och att få hjälp med frågor och funderingar, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för hälsa, vård och omsorg.

– Idag infriar vi ytterligare ett av våra vallöfte när vi nu anställer en äldreombudsman. När den som har arbetat ett helt liv inte orkar längre är det viktigt att samhället finns där. Det ska vara enkelt att få tag på information, få hjälp samt råd och stöd. Detta är en enkel väg in till kommunen för alla våra Malmöbor, säger Caroline Öwall (L), vice ordförande i hälsa, vård och omsorgsnämnden.


Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Linn Rydberg, politisk sekreterare (L), 0768-99 23 98


(Ärende 3)