Skip to main content

Alice Bah Kuhnke öppnar demokrati- och migrationskonferens i Malmö

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 12:16 CEST

Malmö stad har fått regeringens stöd att undersöka förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum med placering i Malmö. En viktig pusselbit i undersökningen är att ta del av den forskning som ska presenteras imorgon på konferensen om Museums in Times of Migrations and Mobility: Processes of Representation, Collaboration, Inclusion and Social Change på Malmö högskola.

Under våren har förstudieteamet på kulturförvaltningen bland annat arrangerat dialogmöten med civila samhället i både Malmö och Umeå. Under hösten planeras fler uppföljningsmöten och dialoger. Det har även genomförts studiebesök och anordnats miniseminarium i Göteborg med fokus på barn.

Imorgon, onsdag, börjar en tvådagarskonferens på Malmö högskola och den ger starten för kunskapsinhämtningen hos forskarna. Konferensen kommer att invigas av demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke. Invigningstalarna är kommunalrådet Frida Trollmyr (S) med ansvar för kulturfrågor, Kerstin Tham, rektor vid Malmö högskola, och Elisabeth Lundgren, kulturdirektör för Malmö stad. Bland talarna finns flera internationella gäster, bland annat från Kanada, Sydafrika, Australien, Storbritannien och USA.

– Det är med glädje som kommunen tillsammans med Malmö högskola kan hälsa världens främsta forskare inom sitt fält välkomna till Malmö. Under två dagar samlas de på en konferens där vi ska diskutera museum i en tid av migration och förändring, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur, fritid och folkhälsa.

– Med konferensen tas det vetenskapliga avstampet för ett nytt nationellt demokrati- och migrationsmuseum. För att vi ska kunna leva upp till våra högt ställda ambitioner om delaktighet och fördjupad demokrati måste vi alla känna varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Sveriges historia finns inte längre, och har möjligen aldrig funnits, inom Sveriges gränser, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

– Det kommer bli väldigt intressant att lyssna in vad forskarna har att säga under dessa två dagar. Förstudien som genomförs av kulturförvaltningen arbetar på ett undersökande och inkluderande sätt med kunskapsinhämtningen och i nära dialog med civila samhället, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör.

– Museerna i Sverige har kommit igång med att arbeta med mångfald och i viss mån migration med. Men det behöver göras mer för att vidga perspektiven och inkludera fler, säger Christina Johansson, filosofie doktor i etnicitet på Malmö högskola.


För mer information om konferensen kontakta

Christina Johansson, Malmö högskola, 040-66 57115

Frida Trollmyr, 040-34 10 34

Nils Karlsson, 0768 70 52 66

Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57

Länk till hemsida: http://www.mah.se/english/research/Centers/Malmo-Institute-for-Studies-of-Migration-Diversity-and-Welfare/News/Events/Museums-in-Times-of-Migration-and-Mobility/


För mer information om förstudien kontakta:

Fredrik Elg, samordnare, 0704 34 48 51, fredrik.elg@malmo.se

Roxana Ortiz, kommunikatör, 0708 53 29 98, roxana.ortiz@malmo.se

Länk till hemsida: http://malmo.se/Kommun--politik/Organisation/Forvaltningar/Kulturforvaltningen/Museiforstudien.html