Skip to main content

Allt fler Malmöbor är nöjda med äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 15:20 CEST

Andelen äldre Malmöbor som är nöjda med äldreomsorgen ökar. Det visar 2013 års brukarundersökning som genomförts inom hemtjänsten och på äldreboenden. Mest nöjd är man med insatserna inom hemtjänsten.

Undersökningen visar att de som tar del av hemtjänsten i Malmö har blivit mer nöjda med personalens bemötande, att de känner sig tryggare och att de känner ett ökat förtroende för personalen. Bland de som bor på äldreboende har fler än tidigare svarat att personalen bemöter dem på rätt sätt. När det gäller trygghet och aktiviteter så är resultatet detsamma 2013 som föregående år. På frågan om hur nöjd eller missnöjd man är med äldreboendet svarar cirka 80 procent att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt äldreboende.

I arbetet med att förbättra hemtjänsten och äldreboendena har varje stadsområde gjort ett flertal satsningar. För att öka tryggheten har man i stadsområde Söder bland annat börjat informera brukarna om vem som kommer vid nästa besök och begränsat antalet vikarier. På samtliga av stadsområdets äldreboenden lagas alla måltider från grunden, det skiljs på vardag och helg och de som bor där är delaktiga i utformningen av matsedeln. I Väster har man förbättrat boendemiljön på äldreboenden genom att inrätta café, bar, frisörhörna, massagerum och affär. I flera stadsområden planerar man för mer kontakt med Guldstunder som är en uppskattad verksamhet som främst riktar sig de som jobbar på vård- och demensboende i Malmö stad.     

Rapporten som presenterades för kommunstyrelsen på tisdagen ska nu skickas vidare till alla Malmö stads stadsområdesnämnder och sociala resursnämnden.

– Det är glädjande att helhetsbetyget för hemtjänsten har förbättrats jämfört med året innan och att så många är nöjda med personalens bemötande. Ett brett utvecklingsarbete har gett resultat och det finns i dag många goda exempel att lära av, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.  

– Det är väldigt bra att andelen nöjda brukare inom hemtjänsten har ökat generellt men det finns fortfarande en alltför stor skillnad i resultaten enheterna emellan. Det är roligt att se att det finns enheter inom hemtjänsten som har oerhört höga resultat och nu gäller det att titta närmre på dessa för att se att om det går att finna framgångsfaktorer som kan spridas vidare, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.

– Det är viktigt för nöjdheten och tryggheten att vårdtagarna får inflytande över vilka insatser som görs och när, samt en kontinuitet när det gäller personalen som kommer, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.


Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Anders Skans, 0709-13 06 12

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 19)