Skip to main content

Allvarlig kritik mot socialtjänsten i Fosie

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 09:27 CEST

Dålig uppföljning av vården och bristande dokumentation.
Så kan kritiken från Socialstyrelsens tillsynsbeslut om Fosies individ- och familjeomsorg sammanfattas. Tillsynen gjordes för att granska ett individärende inom socialtjänsten.

- Vi har brustit och det beklagar vi, säger Fosies individ- och familjeomsorgschef Eva Stener. Vi tar Socialstyrelsens kritik på största allvar och i december ska vi redogöra för vilka åtgärder vi har vidtagit.
- Med facit i hand borde vi ha agerat mer kraftfullt, säger Eva Stener. Vi borde haft ett större barnperspektiv. Vi har också brustit i att dokumentera våra överväganden. Det borde vi ha gjort och det är allvarligt.

Ändrade arbetsrutiner
Men socialtjänsten har ändrat sina arbetsrutiner.
- Vi har bland annat infört ett handläggnings- och dokumentationssystem (BBIC) som sätter barnets behov i centrum. Systemet syftar till att höja kvaliteten i vårt barnavårdsarbete, genom att ge socialsekreterarna stöd och guidning.
Lagstiftningen säger att myndigheten bör följa upp familjehemsplaceringar minst var sjätte månad. Enligt ett förslag till ny lagstiftning ska detta göras minst var tredje månad.
- Sedan den 1 januari i år har vi dessutom omorganiserat sektionen som arbetar med familjehemsvård. Nu jobbar tre familjehemssekreterare med rekrytering och utredningar av familjehem samt ger dem råd, handledning och stöd. Fyra socialsekreterare jobbar enbart med barnet och har fokus på hur det går för barnet under placeringen i familjehemmet.
Individ- och familjeomsorgen omorganiserade redan i början av 2009 hela sin verksamhet. Det innebar bland annat att de numera har en enhet som bara arbetar med barn och ungdomar, när det gäller både utredning och behandling.
- Det gör det lättare att behålla barnperspektivet.

Kontaktperson:
Eva Stener, verksamhetschef Fosie individ- och familjeomsorg
Tel: 040-34 38 70

Bifogade filer

PDF-dokument