Skip to main content

Analys av Malmö Symfoniorkester i nya KKH

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 13:34 CET

Nu är rapporten klar som analyserar Malmö symfoniorkesters förutsättningar i det nya konsert- och kongresshuset (KKH) som planeras i Malmö. Utredningen har gjorts på uppdrag av kulturnämnden tillsammans med Malmö Symfoniorkester.

Analysen visar på de möjligheter som ett nytt konserthus kan ge, men också på utmaningar som finns. Det blir ökade kostnader för MSO jämfört med dagens verksamhet.

Den 6 april kommer ärendet om nya KKH tas upp i kommunstyrelsen. Innan dess ska kulturnämnden lämna sitt yttrande vid sammanträdet den 23 mars.

Det nya KKH blir en ny mötesplats i Malmö. MSO får två scener i stället för en i nya KKH. Huvudkonsertsalen kommer att ta 1 600 personer (dagens konsertsal har 1 200 platser). Det blir också bättre och fler lokaler för orkestern och musikverksamheten. MSO kan prova nya former, bjuda in och involvera medborgare och bredda musikutbudet. Eftersom MSO blir en del av hotell- och kongressverksamhet under samma tak, har man sett stora samordningseffekter, vilket analysen menar är begränsande beroende på de stora olikheter som finns i verksamheterna som logistik, servicebehov, marknadsföring, vakthållning med mera. En ökad publik, ökat antal konserter, ökade biljettintäkter kan ge en breddad finansiering men kräver att extra personalresurser sätts in.

Det är analysföretaget Volante med civilekonom Tobias Nielsén, Handelshögskolan och Ilinca Benson, ekonomie doktor, också Handelshögskolan, som gjort utredningen.

Utredningen är baserad på intervjuer med representanter för Malmö Symfoniorkester och Malmö stad med flera och har också gjort jämförelser med andra konserthus.

Bilaga - se dokument: Nytt konserthus – en ekonomisk analys av Malmö Symfoniorkester.

Kontakt: Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, Malmö stad, tel   0766-34 29 17  . 

MALMÖ - ÅRETS KULTURKOMMUN 2011

Bifogade filer

PDF-dokument