Skip to main content

Anna Svenson blir ny stadsarkivarie

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2005 09:01 CET

Malmö kulturnämnd har idag, den 8 december, beslutat utnämna Anna Svenson, från Lund, till ny stadsarkivarie och chef för Malmö Stadsarkiv. Anna Svenson kommer närmast från Budapest där hon varit arkivchef vid Open Society Archives. Hon är för närvarande verksam inom ett antal projekt som rör arkiv och mänskliga rättigheter vid International Council on Archives i Paris.

Anna Svenson var en av 19 sökande till tjänsten efter tidigare chef Göran Larsson, som i höstas tillträdde som chef för Malmö Museer.

Anna Svenson arbetade1984-1989 vid Malmö Stadsarkiv som arkivarie och ställföreträdare för stadsarkivarien. 1989 fick hon en tjänst vid Landsarkivet i Lund och har sedan dess arbetat där, dels haft uppdrag för andra myndigheter och organisationer samt bedrivit egen forskning om svensk judisk historia samt dokumentation av immigranter och flyktingar.

Hon var 1996-1999 verksam hos Riksåklagaren för att utarbeta av arkivhandbok för åklagarväsendet och riktlinjer för RÅ. 1999 var hon chef för Nationernas Förbunds arkiv vid FN i Genève. Mellan åren 2000 och 2003 var hon i olika perioder anställd vid Rikspolisstyrelsen för uppdragen att utarbeta Handbok för registrering i Polisens allmänna diarier och Arkivhandbok för Polisen. 2003 anställdes hos som arkivchef vid Open Society Archives vid Central European University i Budapest.

Anna Svenson har gett ut en rad publikationer, bland annat böckerna "Utländskt ursprung", som handlar om dokumentation om immigranter i svenska myndigheters arkiv, och "Nöden - en shtetl Lund", som handlar om en judisk stadsdel i Lund. Hon har också tolkat dansk poesi till svenska.


För ytterligare information:
Anna Svenson, tel 0709-32 38 14, kulturnämndens ordförande Pelle Svensson, tel 070-542 49 68, kulturnämndens vice ordförande Stefan Lindhe tel 070-637 12 33, eller kulturdirektör Bengt Hall, tel 07
05-55 84 80.