Skip to main content

Annehem och Peab utvecklar vidare i södra Hyllie

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 11:19 CET

Annehem Bygg och Projekt AB köper mark av Malmö stad där bland annat Peab planerar att etablera sitt regionala center för verksamheten i region syd. Marken ligger granne med IKEAs globala kontor Hubhult. Idag godkände tekniska nämnden avtalet om markförsäljningen på 13 000 m2 för en köpeskilling på 41 080 000 miljoner kronor.

Vintrie park är ett verksamhetsområde beläget i södra delen av Hyllie utbyggnadsområde som beskrivs som Malmös framsida från söder.

Här planerar nu Annehem och Peab att uppföra fem större kontorsbyggnader omfattande totalt ca 31 000 m² BTA vilket ger plats för ca 1500 arbetsplatser.

Fastighetsutvecklingen kommer att genomföras i två etapper. TN godkände idag ett köpeavtal på 13 000 m² samt ett markanvisningsavtal på 18 000 m².

Områdets exceptionella läge och tillgänglighet i regionen har växt till ett nytt centrum i södra Malmö med attraktionskraft för kontorsfastigheter och företagsetableringar.

-Både Annehem och Peab står bakom en stor del av det växande företagsklimatet i södra Malmö. Annehem och Peab finns redan i Hyllie centrumområde och att man nu väljer att fortsätta sin projektutveckling i Hyllie ser vi som en fortsatt positiv satsning, säger Klas Johansson, fastighetsdirektör i Malmö stad.

-Vi ser verkligen fram emot att utveckla detta projekt vidare. Annehem har varit verksamma i Hyllies tidiga skeden och har redan utvecklat och genomfört flera projekt i Hyllie (Point Hyllie). Detta kommer att bli en mycket framgångsrik plats att etablera sig på, säger Pia Andersson, VD Annehem Bygg & Projekt AB

För ytterligare information kontakta:

Exploateringsingenjör Olle Anderberg, fastighetskontoret Malmö stad, tfn: 0708-25 62 99 olle.anderberg@malmo.se.

Kommunikatör fastighetskontoret Malmö stad, Katarina Burle, 0706-34 17 10, katarina.burle@malmo.se

VD, Pia Andersson, Annehem Bygg & Projekt AB, tfn: 0705- 90 61 64, Pia.Andersson@annehem.se

Annehem Bygg & Projekt AB är en del av Peab Projektutveckling och ansvarar för utveckling och förvaltning kommersiella fastigheter i Öresundsregionen.