Skip to main content

Ansvariga tjänstemän bemöter öppet brev från personal på Sofielundsskolan

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 13:15 CEST

Ingress:
Med anledning av det öppna brev som skickats in från personal på Sofielundsskolan till ansvariga tjänstemän i Södra Innerstaden angående personalnedskärningar, ser stadsdelschef Eva Ahlgren och rektor Birgitte Blicher det som angeläget att föra en dialog kring förändringarna på skolan.

Text:
Ledningsgruppen samlades ig
år för att diskutera situationen och kom bland annat fram till att ett möte med lärarna borde ske så snart som möjligt.

- Vi vet att situationen på Sofielundsskolan många gånger är problemfylld. Detta har vi under en längre tid tagit på största allvar, och har vidtagit flera åtgärder av vilka ett par redan visat goda reslutat.
- Lärarnas åsikt ska självklart tas på allvar och vi träffar dem redan i morgon bitti för att gemensamt diskutera. Pressen har fått vänta då vi först ville försäkra
oss om att man internt informerat om det snabbt tillsatta mötet. Vi kommer även att informera föräldrar och elever och bjuder även in media till samtalet, säger stadsdelschef Eva Ahlgren.

Ansvariga tjänstemän i Södra Innerstaden träffar skolans personal torsdagen den 23 oktober kl.08.00.
Plats: Aulan, Sofielundsskolan, Rolfsg. 8.
Pressen är välkommen att delta.

För mer information kontakta:

Birgitte Blicher, rektor Sofielundsskolan
040-34 68 30
Eva Ahlgren, stadsdelschef Södra
Innerstaden
040-34 64 20, 0708-34 38 50