Skip to main content

Antidiskrimineringsplan ut på remiss

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 16:30 CET

Malmö 2010 02 03

Med målet att motverka diskriminering inom Malmö stad har kommunstyrelsen gett klartecken till antidiskrimineringskommittén att inhämta synpunkter på den plan mot diskriminering som kommittén utarbetat. Det innebär att förslaget nu kan skickas ut på remiss. Därmed påbörjas arbetet med att ta fram en plan mot diskriminering som ska användas inom alla Malmö stads verksamheter.

I planen föreslås det bland annat att kommunens verksamheter ska synliggöra även andra familjebildningar än den traditionella kärnfamiljen. Man föreslår också att lokaler inte ska hyras ut till organisationer som förespråkar främlingsfientlighet och att information från kommunen ska finnas på många olika språk.

Antidiskrimineringsplanen som tas fram ska vara ett stöd för att motverka diskriminering på grund av kön, sexuell läggning och könsöverskridande identitet och uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder och religion eller annan trosuppfattning.

Remissvar kommer att hämtas in från kommunens nämnder, politiska partier, fackliga organisationer, föreningar och paraplyorganisationer.

I kommittén har förtroendevalda politiker tillsammans med föreningar arbetat fram ett förslag till hur kommunen kan bli bättre i sitt arbete mot diskriminering. I planen öppnar vi upp för att vi vill genomföra så kallad "testning" som en av flera uppföljningsmetoder, när vi nu går ut med förslaget i en bred remiss ska det bli intressant att höra hur man ser på detta, säger Anneli Philipson, demokrati- och jämställdhetskommunalråd (V).

– Det krävs systematiskt och målinriktat arbete för att kunna förändra strukturer, normer, värderingar och attityder som skapar diskriminering. Planen mot diskriminering ska vara ett verktyg för det lokala arbetet . Detta arbete har enligt min mening en strategisk betydelse för stadens utveckling. Lika rättigheter och möjligheter är en förutsättning för integration, säger Juha Jurvanen, (V), ordförande i antidiskrimineringskommittén.

Kontaktpersoner

Anneli Philipson, 040-34 10 17

Juha Jurvanen, 040-34 10 08

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16

 

(Ärende 20)