Skip to main content

Arbets- och Utvecklingscenter, AUC, höjer målsättningen

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 15:57 CEST

Hittills goda resultat gör att AUC Rosengård nu kan höja ribban i antalet personer som ska gå vidare till arbete eller reguljära studier.

Styrgruppen har beslutat att höja målsättningen från tidigare 50 till 60 personer per månad. 755 personer var inskrivna på AUC sista maj. Måluppfyllelsen är under året därmed uppfyllt till 89,6%.

Arbets- och utvecklingscentrum, AUC, är ett samverkansprojekt Malmö Kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet har som övergripande mål att långtidsarbetslösa skall erhålla arbete på den öppna marknaden eller gå vidare till studier inom det reguljära utbildningssystemet.

För mer information kontakta:
Cecilia Lejon
040 - 34 53 39
070 - 560 93 18
cecilia.lejon@malmo.se