Skip to main content

Arbetsmarknadsbudgeten fastställd

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 16:07 CET

Ingress:
Mål och budget för de arbetsmarknadspolitiska insatserna i Malmö stad nästa år har nu, efter att ha behandlats vid tre tillfällen i integrations- och arbetsmarknadsberedningen, slutligen fastställts av kommunstyrelsen.

Text:
Totalt kommer i det närmaste 344 miljoner kronor satsas på arbetsmarknad och integration under 2004. Drygt 109 miljoner kronor satsas på vuxenutbildningen, vilk et är 16,5 miljoner kronor mer än i det ursprungliga budgetförslaget, som lades fram i september. I gengäld sker neddragningar på området arbetsmarknadsinsatser och kompetensutveckling jämfört med ursprungsbudgeten. Det innebär bland annat att kommunens engagemang i den statliga aktivitetsgarantin kommer att avvecklas.
De projekt som främst berörs är Kulturfronten, Projekthuset Lindängen och Utbildningshuset Öresund. Framtidshuset, som huvudsakligen bedriver uthyrning av lokaler och värdskap
för olika arbetsmarknadsprojekt, föreslås också förlora sitt kommunala bidrag om en miljon kronor. Beträffande Kulturfronten sägs att erfarenheterna inom projektet bör tas tillvara inom ramen för eventuella nya överenskommelser, till exempel i form av kooperativ, och med en tydlig inriktning på kulturarbetares möjligheter till en mer varaktig försörjning även utanför kultursektorn.

- Det har varit en långdragen process med två återremisser till beredningen och det har skett en hel del föränd ringar jämfört med det budgetförslag som vi lade fram i september, men det känns bra att budgeten nu äntligen är fastställd, säger kommunalrådet Kent Andersson (s) i en kommentar.
- Vi har under de senaste åren nått mycket goda resultat med våra arbetsmarknadspolitiska insatser, och det gäller inte minst vuxenutbildningen. Därför är det bra att vi kan fortsätta med omfattande satsningar på just det området, fortsätter Kent Andersson. Med den befolkningsstruktur som vi har i Malmö och med de gen omgripande förändringar som har skett på arbetsmarknaden så är behovet av vuxenutbildning fortfarande stort.
- När det gäller de arbetsmarknadsprojekt som drivits inom aktivitetsgarantin, exempelvis Kulturfronten, så kan jag konstatera att dessa inte fullt ut har haft det innehåll, och därmed givit de resultat som vi från början hade önskat, något som också understrukits av en rad missnöjesyttringar från en del av de berörda deltagarna, avslutar Kent Andersson.