Skip to main content

Att prata med tecken och symboler

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 10:03 CET

I tio år har Parkskolan i Malmö arbetat med alternativ kommunikation. Elever med språkliga svårigheter får möjlighet att kommunicera genom tecken, bilder och symboler. Metoderna presenteras på Parkskolans kommunikationsdag den 12 februari.

Alternativ kommunikation är ett viktigt verktyg för elever med grav språkstörning. Parkskolan, gymnasiesärskolan i Malmö, har byggt upp en betydande kompetens kring olika metoder för att ersätta eller förstärka talet.

På Parkskolans kommunikationsdag ges möjlighet att bekanta sig med några av metoderna. Det handlar bl a om Bliss – ett system av symboler där ord och begrepp representeras av bilder istället för bokstäver.

Under dagen visas ”Vi pratar också”, en film om det övergripande kommunikationsarbetet på skolan. Därtill presenteras olika IT-hjälpmedel, t ex taldator, alternativt tangentbord och ögonstyrning.

Kommunikationsdagen äger rum i fredagen den 12 februari kl 9-15 i Parkskolans lokaler på Roskildevägen 23.

För ytterligare information kontakta:
Marianne Dymling-Hjelm, rektor på Parkskolan, 040-34 33 95, 0703-29 51 86, marianne.dymling-hjelm@malmo.se

Malmö den 11 februari 2010

Vänligen

Pia Oredsson Birgersson
Informationschef
Utbildningsförvaltningen

Bifogade filer

Word-dokument