Skip to main content

Attraktiva Nyhamnen är Malmös nästa utbyggnadsområde

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 15:20 CEST

Nyhamnen i Malmö, som sträcker sig från stationsområdet till Frihamnen i norr och Västkustvägen i öster, är ett av Malmös utbyggnadsområden som en dag kan bli plats för 3000 bostäder, arbetsplatser och kommunala verksamheter. Med närhet till havet, centrum och Centralstationen är det en attraktiv del av staden, som på sikt ska bli ett nytt område dit Malmöborna söker sig.

På tisdagen gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Nyhamnen för att göra en omvandling möjlig. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen ska man planera för ny stadsbebyggelse, gator, parker, stråk, mötesplatser och samhällsservice.

– Malmö förväntas växa med 100 000 invånare fram till år 2030, och det måste vi planera för. Kommunfullmäktige har nyligen antagit översiktsplanen som fokuserar på att Malmö ska vara en tät, nära och grön stad i framtiden, och Nyhamnen är en pärla i Malmös framtida utbyggnad. Nyhamnen är en del av framtiden, men området speglar också Malmös historia med sin gamla bebyggelse och det är anledningen till att vi nu ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram fördjupad översiktsplan för området, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– När Malmö växer är det viktigt att vi utnyttjar de stationsnära lägena, och Nyhamnen kan komma att bli ett nytt spännande område i Malmö med både bostäder och arbetsplatser. Att området ligger nära havet är också något som gör att området kan bli attraktivt, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för framtidens trafik.

– Nyhamnen är ett bra exempel på hur gammal industrimark kan omvandlas till bostäder och grönska, det är så här vi vill förtäta staden. Det är ett både centralt och kollektivtrafiknära område, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Karolina Skog, 0734-26 44 64

Anders Skans, 0709-13 06 12

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 24)