Skip to main content

Avgiften för boendeparkering höjs

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 10:40 CEST

Från och med den 27 maj höjs taxorna för boendeparkering i Malmö. Bakom beslutet finns en ambition om att skapa en bättre trafikmiljö med färre bilar på gatorna och mindre avgaser. Man vill också att höjningen ska leda till att fler Malmöbor väljer cykeln framför bilen, att åka kollektivt eller att ansluta sig till en bilpool.

De nya boendetaxorna blir:

Boendetaxa ett: 25 kronor per dygn

Boendetaxa två: 20 kronor per dygn

Boendetaxa tre: 15 kronor per dygn

Boendetaxa fyra: 25 kronor per dygn

– Boendeparkering är ett komplement till parkeringshusen i områden där antalet platser är för få. Priset ska spegla vad det kostar i parkeringshusen för en månadsparkering, varför vi med jämna mellanrum behöver höja avgifterna, säger Anders Rubin (S), kommunalråd och tekniska nämndens ordförande.

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende 20)