Skip to main content

Avgiftsfria skolor i Malmö

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 16:30 CET

Malmö 2010 02 03

Skolutflykter, läromedel och förbrukningsmaterial är några av de saker som ska vara gratis för eleverna i Malmö stad. Detta efter att kommunstyrelsen ställt sig bakom barn- och ungdomsberedningens förslag om att inga avgifter, förutom barnomsorgstaxan, ska tas ut inom förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och grundskolan. Det betyder bland annat att elevernas föräldrar inte kommer vara skyldiga att bekosta barnens måltider i samband med utflykter och studiebesök.

Beslutet om avgiftsfri skola kommer att träda i kraft från och med den första augusti 2010.

Det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige den 4 mars.

– Det här är ett viktigt beslut eftersom eleverna i Malmö stads skolor ska ha samma möjligheter oavsett deras socioekonomiska bakgrund. Att nästan samtliga stadsdelfullmäktige ställer sig bakom förslaget visar också hur angeläget det här är, säger Agneta Eriksson, (S) skolkommunalråd.

En stor andel av barnen i Malmö växer upp under ekonomiskt knappa omständigheter, beroende på att föräldrarna står utanför arbetsmarknaden eller är ensamstående. Därför är det angeläget att den kommunala verksamheten, som skolan är, inte ökar den ekonomiska bördan ytterligare. Det är självklart att den verksamhet som bedrivs i skolan ska vara utan kostnader och tillgänglig för alla, säger Anneli Philipson, (V) kommunalråd med ansvar för demokrati och jämställdhet.

Kontaktpersoner

Agneta Eriksson, 040-34 10 19

Anneli Philipson, 040-34 10 17

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16

 

(Ärende 16)