This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Foto: Bojana Lukac
Foto: Bojana Lukac

Pressmeddelande -

Avgörande i mål om ersättningsanspråk mot Malmö stad

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat dom i målet mellan Malmö stad och fastighetsbolaget Skånepantern angående fastigheten Sankt Gertrud 6. Skånepanterns krav på ersättning med drygt 200 miljoner kronor för värdeminskning och utebliven hotellvinst avslogs av domstolen. 

Däremot ska Malmö stad betala 500 000 kronor i ersättning för införande av skyddsbestämmelser samt huvuddelen av Skånepanterns rättegångskostnader.

-Vi har tagit del av Mark- och miljööverdomstolens beslut och är inledningsvis mycket nöjda med utfallet i denna principiellt viktiga fråga, säger Sofia Hedén, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Bakgrund

Den 29 september 2016 antog kommunfullmäktige i Malmö en ny detaljplan för Fastigheten Sankt Gertrud 6, som ägs av Fastighets AB Skånepantern. Genom planbestämmelser infördes rivningsförbud och förvanskningsförbud för byggnaden på fastigheten (det så kallade Hörnhuset). Skånepantern väckte talan mot Malmö stad i mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt och yrkade att kommunen skulle betala skadeersättning till bolaget. Mark- och miljödomstolen beslutade att Malmö stad skulle ersätta Fastighets AB Skånepantern med 3,2 miljoner för marknadsvärdesminskning och införandet av skyddsbestämmelser samt betala motpartens rättegångskostnader. Domen överklagades av båda parter till Mark-och miljööverdomstolen.

Kontakt:
Sofia Hedén, stadsbyggnadsnämndens ordförande, tel 0703-56 41 68
Göran Blomé, avdelningschef stadsbyggnadskontoret, tel 0709- 34 24 18

Pressmeddelandet är utskickat av Elisabet Corengia, kommunikatör på stadsbyggnadskontoret, tel 0709-34 23 93

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt