Skip to main content

Avgörande i tvist mellan Malmö stad och fastighetsbolaget Skånepantern

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2018 12:08 CET

Vy över centrala Malmö med kvarteret S:t Gertrud.

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat dom i tvisten mellan Malmö stad och fastighetsbolaget Skånepantern.

Domen innebär att Malmö stad ska ersätta fastighetsbolaget Skånepantern med drygt 3 miljoner för marknadsvärdeminskning och införandet av skyddsbestämmelser till följd av det rivningsförbud som meddelades för Skånepanterns fastighet i detaljplan. Bolagets yrkande om drygt 200 miljoner kronor för utebliven vinst avvisades helt av domstolen. Malmö stad åläggs även genom domen att betala ungefär hälften av Skånepanterns rättegångskostnader, drygt 4 miljoner kronor.

Malmö stads juridiska ombud överväger nu om domen ska överklagas.

Kontakt: Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, 0709–34 22 98 och Göran Sundberg, stadsjurist, 0709–34 36 79.

Pressmeddelandet är utskickat av Oscar Larsson, kommunikatör på stadsbyggnadskontoret, 0709-34 24 74.