Skip to main content

Avlösare sov under arbetspass

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2019 09:00 CET

En avlösare somnade vid sitt nattpass hos en brukare. Nu gör funktionsstödsnämnden en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Brukaren har beviljad insats med vaken avlösare under nattid på grund av andningshjälp. En anhörig till brukaren har vid kontroll upptäckt att avlösaren sov. Det inträffade är att bedöma som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Därför gör funktionsstödsnämnden en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg. Avlösaren har avslutat sitt uppdrag. En utredning har också inletts för att förhindra att liknande händelser uppstår igen.

Kontaktperson: Karin Boijertz, enhetschef, funktionsstödsförvaltningen, 0723-86 92 98


Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Emily Nord, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen. 0766–36 53 61