Skip to main content

Avtal klara för 320 nya bostäder i Västra hamnen

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 17:27 CEST

Tekniska nämnden har idag godkänt markanvisningsavtal med sju byggherrar som avser bygga totalt cirka 320 lägenheter i Västra hamnen. De flesta bostäderna planeras bli hyreslägenheter, som ska förmedlas via BoPlats Syd. 

Markanvisningsavtalen gäller områden av fastigheten Bilen i Västra hamnen, områden som ligger mellan Varvsparken och Östra Varvsgatan (Dp 5025). Kvarteret Stapelbädden ligger öster om Stapelbäddsparken, direkt söder om Lilla Varvsgatan (Dp 4928 under framtagande).

Bostäder med hyresrätt:

  • Västra delen av kv. Koggen - MKB Fastighets AB
  • Östra delen av kv. Koggen - Grundbulten 32 AB, under namnändring till Tornet Bostad Malmö AB
  • Norra delen av kv. Klippern - Bygg Vesta Bo Klippern AB
  • Södra delen av kv. Klippern - Fastighets AB Malmö City
  • Del av kv. Stapelbädden - Ikano Bostad AB 

Bostäder med bostadsrätt/äganderätt:

  • Norra delen av kv. Kosterbåten - Veidekke Bostad AB
  • Mellersta delen av kv. Klippern - Hauschild + Siegel Architecture AB

Ytterligare upplysningar lämnas av tekniska nämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis, tel 0708-343112, och Håkan Thulin, exploateringschef på fastighetskontoret, tel 0709-441881.