Skip to main content

Både kort- och långsiktiga insatser behövs för att förbättra läget på Seved

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 15:55 CEST

På onsdagskvällen (8/9) var det återigen oroligt på Sevedsområdet. Ungdomar sköt raketer och satte en bil i brand. MKB:s lokal brandskadades. Nu bjuder polisen in boende på Seved för att lyssna av den oro som finns.

 Många boende upprörs av de återkommande negativa händelserna.

 - Vi tar de boendes oro på allvar. Vi vet att det finns en oro på Seved, det har varit en del händelser under året och nu senast när kommunala bostadsbolaget MKB drabbats, säger Anders Malmquist, stadsdelschef för Södra innerstaden.

 Stadsdelsförvaltningen har mycket täta kontakter med polisen kring Seved. Förvaltningen har uttryckt önskemål om exempelvis närpolis, ökad synlighet och snabbare utryckningar vid händelser. Redan nu har polisens närvaro ökat.

 Inom kort bjuder polisen in de boende till ett möte för att lyssna av hur de upplever tryggheten på området. Även representanter från Stadsdelsförvaltningen kommer att vara med.

 - Det är mycket viktigt att vi tar till oss synpunkterna från de som bor där.

Polisen har en god vilja att synas mer på området, och att lära känna de boende och ungdomarna, säger Malmquist.

 Arbetet för att göra Seved säkrare, tryggare och attraktivare pågår på tre nivåer.

  • För akuta händelser ansvarar polisen. Med anledning av de senaste händelserna ökar polisen sin närvaro på Seved.
  • Socialtjänsten arbetar mycket aktivt med ungdomar på området. Den nya förebyggarsektionen är placerad på Seved. Fyra fältassistenter, arbetsmarknadscoacher, arbetsmarknadskoordinator med flera ska fokusera främst på att hjälpa ungdomar få arbete. Barn och ungdomar som finns i riskfyllda miljöer kallas till samtal hos socialtjänsten tillsammans med sina föräldrar, varvid en bedömning görs om eventuella insatser.
  • Kommunstyrelsen beslutade häromdagen om områdesprogram för Seved och tre andra områden i Malmö. Programmet omfattar långsiktiga åtgärder för en socialt hållbar utveckling under fem år. Det handlar medborgardialog, arbetsmarknadsåtgärder och fysisk miljö.

 För ytterligare information kontakta stadsdelschef Anders Malmquist, telefon 0708-540208 och områdeskoordinator Hjalmar Falck, 0733-835351.

 

Bifogade filer

Word-dokument