Skip to main content

Båtborsttvätten är i hamn

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2017 09:59 CEST

Båtborsttvätten i Limhamn. Foto: Marc Malmqvist

Nu har den mekaniska båtborsttvätten installerats i Limhamns småbåtshamn och varit i bruk under sensommaren. Tvätten gör det möjligt för småbåtsägare att göra rent sina båtar mekaniskt, och på så sätt undvika att använda giftiga bottenfärger.

Båtborsttvätten är ett resultat av Malmö stad och Limhamns Småbåtshamns projekt som ska få båtägare att minska användningen av giftiga bottenfärger. Förhoppningen är att båtägarna istället ska gå över till mekaniska alternativ för att hålla sina båtar fria från påväxt. Projektet har medfinansierats med LOVA-pengar genom Länsstyrelsen i Skåne län.

Mätning i hamnen

Tidigare i vår kunde intresserade båtägare få sina båtbottnar analyserade med avseende på gifter i bottenfärgen. 33 fritidsbåtar analyserades av analysföretaget HappyBoat med XRF-metodik, en metod som baseras på röntgenflourescens. Analysen visade att 3 båtar hade spår av tennorganiska föreningar i bottenfärgen.

Fakta om giftiga båtfärger

Organiska tennföreningar, som tributyltenn, TBT, är ämnen som har använts i båtbottenfärger sedan 60-talet. De är mycket effektiva mot havstulpaner och andra organismer som kan sätta sig fast på båtskroven. Tyvärr är de också mycket giftiga för många andra organismer i havet, särskilt snäckor och musslor.

I Sverige förbjöds användning av TBT-haltiga färger på småbåtar år 1989. För kommersiella fartyg och skepp registrerade inom EU är nymålning med färger innehållande dessa ämnen förbjuden sedan 2003.

De höga TBT-halter som uppmätts i småbåtshamnar, trots förbudet, kommer eventuellt från gamla, underliggande färger som fortfarande finns kvar på en del båtar. I dag används biocidfärger som dessvärre också är giftiga, men tillåtna. Alternativ till dessa giftiga färger är mekanisk borttagning av påväxt.

Källa: havet.nu och Britta Eklund, Happy Boat.

För mer information:

Per-Arne Nilsson, avdelningschef på miljöförvaltningen i Malmö, tel: 040-34 20 30

Peder Edman, hamnkapten Småbåtshamnen i Limhamn, tel: 040-15 20 24

Pressmeddelandet utskickat av Anna-Karin Jangmark, kommunikatör miljöförvaltningen Malmö stad.