Skip to main content

Bäckagårdsskolan i Husie växer färdigt

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 13:31 CET

På onsdag den 15 november kl 10.00 tas första spadtaget för att färdigställa Bäckagårdsskolan, etapp 2, i Husie.

Skolan kommer efter tillbyggnaden att ha plats för totalt ca 560 elever. Första etappen stod klar 2004 och består av en byggnad längs Klågerupsvägen för elever i årskurs 6-9. Etapp två som nu ska färdigställas blir inflyttningsklar under sommaren 2008 och består av tre byggnader. En större byggnad med gemensamma funktioner i form av skolrestaurang, salar till hemkunskap, musik, bild, textilslöjd samt administrationslokaler. Byggnaden kommer under kvällstid att kunna användas av föreningslivet. De andra två byggnaderna görs flexibla för att kunna användas både som förskola och skola för årskurs 1-5. En av byggnaderna kommer under de första åren att användas som just förskola. Det finns även en stor fördel med att på samma plats kunna erbjuda
fortsatt skolgång efter avslutad förskola.

Bäckagårdsskolan ligger i ett utbyggnadsområde i Husie med planering för 700 nya bostäder och gemensamma parkområden. Skolan ligger fint på en sluttning ner mot Risebergabäcken, intill resterna av Gyllins Handelsträdgård som lades ner för 40 år sedan.

Eftersom den befintliga skolan saknar gymnastiksal och skolidrottsplats planerar stadsdelen även att uppföra en sporthall i nära anslutning till skolan. Stadsdelen lider stor brist på anläggningar o ch lokaler för idrott. För att tillgodose både skolans och föreningslivets behov har ett samarbete inletts med Fritidsförvaltningen.

Pressen välkomnas att delta vid första spadtaget.
Plats: Bäckagårdsskolan, Klågerupsv. 342
Tid: 10.00

För kommentarer och mer information kontakta:
Ulf Frank
Utvecklingssamordnare
Barn & ungdom
040-34 73 46, 0704-96 67 09
ulf.frank@malmo.se

Kerstin Servin
Rektor
Husie-Bäckagårds rektorsområde
040-34 78 41, 0703-34 65 01
kerstin.servin@mal
mo.se


Vänligen
Linda Björk
Informatör
040-34 72 53