Skip to main content

Bärbara datorer till elever på Pauli gymnasium

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 10:25 CET

IT ökar möjligheterna och måluppfyllelsen i skolan. Undervisningen blir mer individuell och lärandet mer stimulerande. Pauli gymnasium i Malmö delar ut bärbara datorer till eleverna för att stimulera det lustfyllda lärandet.

Under det senaste halvåret har det kommit mycket rapporter från forskarvärlden och Skolverket om att ökad tillgänglighet till en dator i undervisningen ger förbättrade resultat för eleverna, inte minst forskningen kring ”one to one” (en elev – en dator) är särskilt intressant. 

Detta har Pauli gymnasium tagit fasta på. Redan i september fick alla lärare på skolan var sin bärbar dator för att använda i undervisningen.

Nu tar Pauli gymnasium nästa steg och satsar extra på IT och det lustfyllda lärandet. Alla elever på gymnasieskolan kommer att få en bärbar dator. På onsdagen den 27 januari delas datorerna ut till skolans elever i år 1 och 2.

Samtidigt har alla klassrum i skolan fått tillgång till projektorer, högtalare och ofta också Smartboards. Skolan har också ett väl utbyggt trådlöst nätverk.

Skolledningens uttalade mål med satsningen är att skolans resultat skall fortsätta att förbättras så som det har gjort sedan 2006.

– Pauli gymnasium är en skola där gedigna kunskaper står i centrum. Vi har tydliga mål och satsar på våra elever och studerande – det gör att vi når mycket bra resultat, säger samordnande rektor Krister Wahlström.

För ytterligare information kontakta:
Edward Jensinger, rektor, 040-34 65 90, 0708-34 65 90
Krister Wahlström, samordnande rektor, 040-34 65 90, 0734-35 65 60
Elisabeth Svensson, administrativ chef, 040-34 65 63, 0768-53 63 98

Malmö den 26 januari 2010

Vänligen

Pia Oredsson Birgersson
Informationschef
Utbildningsförvaltningen i Malmö stad