Skip to main content

Bärbara datorer till elever på Pauli gymnasium

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 13:33 CEST

Pauli gymnasium i Malmö ökar måluppfyllelsen med bärbara datorer till eleverna. Undervisningen kan bli mer individuell och lärandet mer stimulerande och lustfyllt då större möjlighet ges via den digitala kompetensen.

Den senaste tiden har det kommit flera rapporter från forskarvärlden och Skolverket om att ökad tillgänglighet till en dator i undervisningen ger förbättrade resultat för eleverna, inte minst forskningen kring ”one to one” (en dator per elev) är särskilt intressant.

Detta har Pauli gymnasium tagit fasta på. Alla lärare på skolan har varsin bärbar dator för att använda i undervisningen. Pauli gymnasium tar nästa steg och satsar extra på IT och det lustfyllda lärandet i hela skolan med topputrustade klassrum. Alla elever på gymnasieskolan får en bärbar dator.

Tisdagen den 26 oktober börjar utdelningen av datorer till skolans första­årselever. Samtidigt har klassrummen utrustats med projektorer, högtalare och ofta även Smartboards. Skolan har dessutom ett väl utbyggt trådlöst nätverk.

Målet med satsningen är att skolans resultat ska fortsätta att förbättras så som de har gjort sedan 2006.

– Pauli gymnasium är en skola där gedigna kunskaper står i centrum. Vi har tydliga mål och satsar på våra elever och studerande – det gör att vi når mycket bra resultat, säger skolans ledning.

Pauli gymnasiums satsningar ligger helt i linje med Skolverkets pågående arbete med att lyfta fram digital kompetens.  Skolverkets arbete har i sin tur grund i det 4:e av EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, nämligen digital kompetens.

För mer information kontakta:
Rektor Edward Jensinger, 040-34 65 90, 0708-34 65 90
Samordnande rektor Krister Wahlström, 040-34 65 60, 0734-35 65 60
Administrativ chef Elisabeth Svensson, 040-34 65 63, 0768-53 63 98

Vänligen

Pia Oredsson Birgersson
Informationschef