Skip to main content

Bättre kontakt med ungdomar i utanförskap

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 13:04 CEST

I dagarna kommer cirka 1 200 unga Malmöbor att få ett utskick från Vägledningscentrum. Malmö stad satsar på uppföljning för att bli bättre på att nå och erbjuda hjälp till ungdomar i utanförskap.

Alla kommuner i Sverige har ett uppföljningsansvar för personer i åldrarna 16-19 år som varken jobbar eller studerar. Vägledningscentrum i Malmö kontaktar årligen ungdomar via brev, men flera hundra avstår från att svara.

Vägledningscentrum driver under 2010 ett projekt för att förstärka arbetet med ungdomsuppföljningen. Fyra ungdomsuppföljare arbetar med att utveckla kommunikationen. De har bland annat skapat ett webbformulär, en sms-tjänst och ett nytt målgruppsanpassat utskick.

Parallellt med detta arbete har ungdomsuppföljarna kontaktat berörda ungdomar per telefon och gjort hembesök där responsen är positiv, inte minst från föräldrarna.

I dagarna kommer ca 1 200 ungdomar som inte sökt en gymnasieutbildning eller saknar slutbetyg från gymnasiet att få hem utskicket där de uppmanas att uppge vad de gör just nu och informeras om Vägledningscentrums kostnadsfria vägledning mot praktik, studier och arbete. När svar skickas in är man automatiskt med i en tävling där man vinner den senaste versionen av Ipod Nano. I varje stadsdel lottas det fram en vinnare.

För de som av någon anledning inte får detta utskick eller tappar bort det finns det alltid möjlighet att via www.malmo.se/uppfoljningen skicka in svar och uppge att man vill bli kontaktad för vägledning.

För ytterligare information kontakta: 

Richard Rasmussen, studie- och yrkesvägledare, 0709-82 18 65, richard.rasmussen@malmo.se
Drilon Iberdemaj, ungdomsuppföljare, 0766-23 74 89, drilon.iberdemaj@malmo.se

Vänligen

Pia Oredsson Birgersson
Informationschef
Utbildningsförvaltningen i Malmö stad

Bifogade filer

PDF-dokument