Skip to main content

Barriärer bryts i Holma och Kroksbäck

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 16:25 CET

Visionsbild över Hyllievångsvägen. Illustration: Nyréns Arkitektkontor

Fler och mer varierade bostäder, plats för nya skolor och förskolor, bättre förutsättningar för butiker och annan närservice, stadsgator, nya torg och mötesplatser och en mer tillgänglig park. På torsdagen godkände stadsbyggnadsnämnden planprogrammet för Holma och Kroksbäck.

Planprogrammet är en viljeinriktning för hur området långsiktigt bör förändras och ligger till grund för kommande detaljplaner. Fokus i planen för Holma och Kroksbäck är att bryta barriärer, både fysiska och mentala. Här ges förslag på hur ny bebyggelse kan bidra till en socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling i området.

Dagens Holma och Kroksbäck ligger idag, på klassiskt miljonprogramvis, avskärmade av stora trafikleder. I planprogrammet konkretiseras översiktsplanens mål om att omvandla Pildammsvägen och Lorensborgsgatan till stadsgator, kantade av hus med butiker och lokaler i bottenvåningarna, gång- och cykelbanor, träd och belysning. Gatorna får övergångsställen och anpassas så att fartgränserna hålls.

I planprogrammet föreslås också en utveckling av de öst-västliga gatorna inom Holma och Kroksbäck. Ny bebyggelse och nya funktioner, med entréer mot gatorna, bidrar till att göra stråken mer aktiva och trygga. Dagens återvändsgator föreslås byggas om till gångfartsgator och anslutas till Lorensborgsgatan och Pildammsvägen. På så sätt skapas sammanhängande stråk från omgivande områden till Holma och Kroksbäck och vidare in i Kroksbäcksparken. På samma sätt bidrar en cykelboulevard, som förbinder Malmö centrum med Hyllie genom Kroksbäcksparken, till att tillgängliggöra både parken och hela området.

Redan idag märks ett ökat intresse för Holma och Kroksbäck, som i och med Hyllies framväxt har fått ett nytt läge i staden. Från att ha legat i utkanten har området istället hamnat centralt, bara 10 minuters gångväg från Hyllie C. Närheten till det nya badhuset har höjt attraktiviteten ytterligare. I planprogrammet finns utrymme för över 2000 nya bostäder. Boendeformer som kompletterar , till exempel radhus, en större variation av lägenhetsstorlekar och en blandning av hyres- och bostadsrätter ska både erbjuda nya möjligheter för dem som bor i områdena och locka fler att flytta dit.

– Nu handlar det om att förverkliga potentialen i Holma och Kroksbäck, i det nya centrala läget mellan Hyllie och Innerstan och mellan Västra och Östra Malmö. Arbetet med att forma området ska utgå från en fortsatt nära dialog med de boende, säger Märta Stenevi (MP), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Med utbyggnaden av Hyllie får Holma och Kroksbäck ett helt nytt läge i Malmö. Genom det nya planprogrammet startar en långsiktig utveckling av området, som både ger ett lyft för de boende och tydligare binder ihop staden, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

För mer information kontakta
Märta Stenevi 0732 34 24 82
Sofia Hedén 0703 56 41 68
Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57