Skip to main content

Bergaskolan utsedd till årets teknikutbildning

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 15:43 CEST

Förvaltning:
Limhamn-Bunkeflos stadsdelsförvaltning

Förutom utmärkelsen "Årets Teknikutbildning Grundskolan" belönades Bergaskolan med 150 000 kronor. Pengar som ska användas för skolans fortsatta utveckling av teknikämnet, exempelvis för fortbildning, utrustning och läromedel.

Prisutdelningen ägde rum i Bergaskolans aula. Under jubel av elever och kollegor fick lärarna Ingrid Jacobsson och Per
Beckman, som skickat in tävlingsansökan, ta emot prispengar, presenter och blommor.
- Vi hade förhoppningar om att vinna eftersom det finns mycket kreativitet och engagemang bland både elever och lärare, säger Ingrid Jacobsson.
- Vi har också en ny lokal som bland annat inrymmer slöjd, naturorientering och datasal. Lokalen inbjuder till intressant undervisning över flera ämnesområden, säger Per Beckman.

Juryns motivering löd: "För ett stort engagemang i hela arbetslaget, vilket lett till
en utveckling av teknikämnet med kopplingar till andra ämnen".
- Skolan utmärker sig genom att flera lärare arbetar över ämnesgränserna och sätter teknik i ett bredare sammanhang, säger Anders Persson, styrelseledamot Teknikföretagen Region Syd.

Teknikundervisningen på Bergaskolan genomsyras av samverkan mellan teknik, humanism och konst. Skolan samarbetar också med Lunds tekniska högskola, Malmö högskolas lärarutbildning och lokala företag i Limhamn.
- Teknik är en röd tråd i undervisninge
n. Vår nya "NO-lokal" och utmärkelsen sporrar oss till att satsa än mer i framtiden, säger rektor Mats Breisner.

"Årets Teknikutbildning" började delas ut våren 2004 med syftet att lyfta teknikämnet och teknikundervisningen i skolan. Bakom står bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen.
- Tekniks kunskap är viktigt för Sverige. Hälften av landets export står teknikföretagen för. Branschen har uppmärksammat ett minskat intresse för teknik och det vill vi göra någonting åt, säger
Magnus Nyberg, Teknikföretagen Region Syd.

Juryn bestod av:
Anders Persson, styrelseledamot Teknikföretagen Region Syd
Magnus Nyberg, Teknikföretagen Region Syd
Jane Wadst, Teknikföretagen Region Syd
Maria Sandström, Malmö högskola

För fler kommentarer:
Mats Breisner, rektor:
telefon: 040-34 67 54
e-post: mats.breisner@malmo.se