Skip to main content

Berusnings- och knarkstudie på Malmös krogar

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 08:50 CET

Malmö stad har i samarbete med Krognätverket genomfört berusnings- och knarkstudier där skådespelare agerat kraftigt berusade eller påtända på Malmös krogar. Nu presenteras resultaten och det förebyggande arbete som görs i Malmö mot drogrelaterat våld.


Berusningsstudien omfattade 89 krog- och pubbesök där barpersonalens agerande mot berusade gäster testades. För för sta gången i Sverige medverkade kvinnor som spelade fulla. Knarkstudien gjordes på 12 Malmökrogar där fokus låg på hur vakter hanterar påtända gäster.

Studier visar att våldsbrottsligheten sjunker dramatiskt om man bl.a. utbildar restaurangpersonal i ansvarsfull alkoholservering. Berusnings- och knarkstudien är ett sätt att mäta effekter av de utbildningar om narkotika och alkoholhantering som Malmö stad och Krognätverket* ger för restaurangpersonal, ordningsvakter och entrévärdar i Malmö.


Presskonferensens innehåll:
- Samverkan för Sveriges bästa krogstad
- Kopplingen alkohol/narkotika och våld och vad som görs för att minska gatuvåldet i Malmö.
- Filmvisning där skådespelarnas berusningsbeteende visas
- Presentation av berusnings- och knarkstudien
- Kommentarer och frågor

Representanter från krogbranschen, intresseorganisationer, Polisen och Malmö stad medverkar vid presskonferensen.

Kontakter:
Mats Glans
Projektledare
Folkhälsoenheten Malmö stad
04
0-34 40 99
0709-29 85 82
E-post: mats.glans@malmo.se

Michael Hedlund
Informationssamordnare
Folkhälsoenheten Malmö stad
040-34 12 14
0734-23 27 29
michael.hedlund@malmo.se