Skip to main content

Beslut om budgetanpassningar 2013 inom Kirsebergs vård- och omsorg

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 20:15 CEST

På onsdagskvällens möte beslutade stadsdelsfullmäktige i Kirseberg om anpassningar inom vård och omsorg för att verksamheten ska nå en budget i balans 2013. Ett av besluten för en ekonomi i balans 2013 är avvecklingen av Mötesplats Hörnan. Vid sammanträdet beslutades även att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med besökarna undersöka möjligheten att driva träffpunkten i föreningsform under nästa år.

På onsdagskvällen fattade stadsdelsfullmäktige beslut om besparingsåtgärder inom vård och omsorg för 2013, för att verksamheten i god tid ska kunna gå in i 2013 med en verksamhet i ekonomisk balans. Övriga verksamheter i stadsdelsförvaltning Kirseberg bedömer i nuläget ha en budget i balans inför nästa år.

― Det är inte aktuellt att flytta över pengar från någon annan verksamhet eftersom alla verksamheter genomför åtgärder för en ekonomi i balans, säger Pia-Maria Bergius, ordförande i Kirsebergs stadsdelsfullmäktige.

Kirsebergs stadsdelsfullmäktige beslutade:

  • att besluta om de föreslagna åtgärderna
  •  att tillskriva Kommunstyrelsen angående avveckling av Träffpunkt Hörnan
  • att tillskriva Sociala Resursnämnden angående avveckling av Träffpunkt Hörnan
  • att ge förvaltningen i uppdrag att i dialog med besökarna på Träffpunkt Hörnan undersöka möjligheten att delar av verksamheten kan drivas i föreningsform i befintliga lokaler under 2013
  • att vid nästa ordinarie ansökningstillfälle, ansöka om omstruktureringsbidrag för avvecklingskostnad inklusive lokalhyra

Beslut togs också om att godkänna åtgärder för att minimera kostnader för externa platser, korttidsplatser och särskilt boende, anpassning av stabs- och ledningsorganisation samt minskad användning av timvikarier. Övrig anpassning av vård- och omsorgs organisation ska också fortsätta under 2013.

Kontaktpersoner:

Pia-Maria Bergius

Ordförande stadsdelsfullmäktige

0722-25 25 75

pia.bergius@malmo.se

Tarek Borg

Ekonomichef Kirsebergs stadsdelsfullmäktige

073-359 58 04

tarek.borg@malmo.se