Skip to main content

Beslut om förväntansdokument rivs upp – frågan om det gemensamma ansvaret för skolan kvarstår

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2019 14:40 CEST

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna i Grundskolenämnden valde idag att riva upp beslutet om det så kallade förväntansdokumentet. Detta innebär att ett viktigt klargörande om ansvarsfördelningen mellan skola och vårdnadshavare läggs på is.

En föreslagen revidering av förväntansdokumentet, gjorde att det återigen var ett ärende för nämnden (ärende 21). Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna valde då att yrka på att hela dokumentet, som beslutades på nämnden den 21 maj, skulle rivas upp. Detta trots att Moderaterna ställt sig bakom att revidera dokumentet när det var uppe i Grundskolenämndens arbetsutskott. John Eklöf (M), 2:e vice ordförande i nämnden, framförde vid detta tillfälle inga synpunkter på vare sig dokumentet eller de föreslagna ändringarna.

- Kortsiktigt politiskt spel har i detta fall fått väga tyngre än att ta tag i otydligheten i ansvarsfördelning mellan skola, elever och vårdnadshavare. Konsekvensen blir en onödig förvirring gentemot dem beslutet berör och att ett viktigt verktyg för skolan uteblir till hösten. Vi hoppas att det finns skolor som trots allt väljer att använda hela eller delar av dokumentet, vilket de naturligtvis fortfarande kan göra, säger Sara Wettergren, (L) ordförande för Grundskolenämnden.

Den revidering som C, M och SD ansåg avgörande nog för att riva upp hela beslutet, är punkten ”Du ansvarar för att ditt barn kommer i tid till skolan, är utvilad och har ätit frukost” till ”Du ansvarar för att ditt barn kommer i tid till skolan”. Orsaken till revideringen är att formuleringen väckt en del frågor ute på skolorna om huruvida frukost fortfarande kommer att serveras på fritids och vissa skolor. Trots att så naturligtvis fortfarande är fallet bör missförstånd och återkommande frågor undvikas. Samma sak gäller formuleringen om att eleverna ska vara utvilade, då föräldrar till barn med sömnsvårigheter upplevt att det är en svår målsättning att leva upp till. Vikten av att elever kommer mätta och utvilade till skolan, för undervisningens skull, kvarstår emellertid.

- Liberalerna är ett lyhört parti som sätter stort värde i samverkan med civilsamhället och lyssna till föräldrar till barn med särskilda behov. De redaktionella ändringar som gjorts är fullt rimliga och förändrar inte essensen i förväntansdokumentet. Därför är det nu mycket beklagligt att dokumentet behöver läggas på is. För Liberalerna är detta en fortsatt viktig fråga som vi kommer fortsätta att driva i någon form, säger Sara Wettergren, (L).

För frågor och kommentarer: Sara Wettergren (L), ordförande Grundskolenämnden, 0709-591716.


Bifogade filer

PDF-dokument