Skip to main content

Besök av amerikanska ambassaderna i Norden och invigning av solcellsanläggning på Sege park

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 13:19 CET

Med anledning av COP-15 mötet i Köpenhamn kommer besökare från de amerikanska ambassaderna från Norden samt representanter från olika företag i USA att besöka Malmö måndagen den 14 december.

Besökarna kommer till Sege Park kl: 14.30 för att se Nordens största solcellsanläggning samt invigningen av en ny solcellsanläggning. De kommer även att besöka Ekocentrum.

Invigningen av solcellsanläggningen startar cirka kl: 14.30 och börjar med Luciatåg med barn från Sege parks förskola. Det serveras även fika i anslutning till evenemanget.

Anders Rubin, kommunalråd i Malmö inviger tillsammans med sakkunniga inom solcellstekniken.

Fakta solcellsanläggningen

  • Installerad effekt cirka 100 kW (49,6 + 49,8 kW per tak).
  • Area cirka 750 kvm (cirka 375 kvm per tak).
  • Förväntad total produktion cirka 85 000-95 000 kWh /år (motsvarande hushållselen för  20 - 30 villor)
  • Multikristallina celler, 215 W/panel
  • Täckglas med pyramidstruktur
  • 6 stycken delsystem per byggnad med 6 stycken växelriktare vardera.
  • För att elimiera skuggningsproblem har varje byggnad 10-13 vanliga, andrasorterade moduler som inte är inkopplade.

Malmös första BIPV-anläggning
De båda solcellsanläggningarna har under sommaren och hösten 2009 uppförts i samband med ett takbyte, och är Malmös första BIPV-anläggningar. BIPV står för Building Integrated Photo Voltaics, där Photo Voltaic är det gängse engelska ordet för solcell. BIPV kännetecknas av att solcellerna utgör en del av själva takbeklädnaden (eller fasadbeklädnaden), varvid man sparar in på kostnaderna.

Anläggningen har fått stöd med 55 % av kostnaderna från det statliga solcellsstödet.

Under modulerna ligger vanlig takpapp, vars livslängd bedöms öka till samma som solcellerna (ca 50 år), då UV-strålningen som når takpappen så gott som elimineras.

Ökad produktion
Just dessa solcellsmoduler har vidare en ny typ av täckglas med pyramidstruktur, vilket påverkar snett infallande solljus så att denna till större grad bryts in mot solcellerna istället för att reflekteras. På så vis uppnås ett slags solföljning utan rörliga delar, vilket ökar produktionen under förmiddag och eftermiddag, samt även har den positiva effekten att störande reflexer minimeras. Ytterligare en effekt är att de multikristallina solcellernas spräcklighet är mindre iögonfallande än normalt, och taket har som synes en behagligt matt framtoning, vilket smälter fint in såväl med byggnad som med omgivning.

För mer information

Peter Adamsson
Tel: 040-34 37 17
e-post: peter.adamsson@malmo.se