Skip to main content

Besök en av Malmös reklambyråer – på Stadsbiblioteket 11-15 okt !

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 10:42 CEST

Nu drar ett unikt projekt igång på Stadsbibliotekets lärcentrum: Open office. Genom att låta olika företag flytta in på biblioteket och tillfälligt skapa en arbetsplats där, ges alla bibliotekets besökare möjlighet att på plats få inblick i olika kompetenser och yrken.

– Open office är en del av en större satsning som handlar om att utveckla biblioteket via olika partnerskap, säger stadsbibliotekarie Elsebeth Tank. Open office river de barriärer som många gånger finns mellan arbetssökande och företag. Äntligen får alla chans att närma sig yrkeslivet, inte bara de som redan har kontakter.

Stadsbibliotekarien kommer att finnas på plats för att svara på frågor måndag 11 oktober kl 10.

Första företag ut är Imperiet Reklambyrå som flyttar in på Lärcentrum på plan 2 i Slottet den 11-15 oktober. Under veckan kommer projektledare, kreatörer, produktionsledare och originalare att arbeta ”inför öppen ridå”. Spontana möten och samtal kompletteras med organiserade workshoppar och andra evenemang. Besökarna kommer även att kunna låna en ”levande bok” för att under en halvtimmes tid få en egen pratstund med någon från Imperiet.

Open office arrangeras av Malmö lärcentrum och är ett konkret sätt att levandegöra bibliotekets målsättning: att erbjuda Malmöborna en unik mötesplats.

– Vi hoppas att dessa möten ska fungera som inspiration för våra besökare vid yrkesval eller annan personlig utveckling, säger Stefan Wahlstedt på Malmö lärcentrum. Studie- och yrkesvägledare kommer att finnas på plats, och de områden vi främst inriktar oss på är bildbehandling, film-, spel-, musik- och textproduktion, grafisk formgivning och interaktionsdesign.

För projektledare Fredrik Stjernfeldt och hans kollegor på Imperiet var det en självklarhet att delta:

– Många människor drömmer om att arbeta i reklambranschen och genom Open office får de se vad vi egentligen gör, hur jobbet fungerar. Vi har ju alla varit i den sitsen – man vill veta mer och helst få in en fot, men det är inte alltid så enkelt.

Under hösten hoppas Malmö lärcentrum att bland andra ett spelutvecklingsföretag och en tidningsredaktion ska flytta in och arbeta på biblioteket.

Open Office 11-15 oktober på Lärcentrum, plan 2 i Slottet

Måndag 11 okt kl 16.00 – 17.00:
Vad gör en reklambyrå och vem gör vad? En överblick.
Fredrik, som är projektledare, berättar vad Imperiet jobbar med, hur det går till och vem som gör vad i projekten.

Tisdag 12 okt kl 16.00 – 17.00:
Vad gör kreatörerna hela dagarna?
Lotta, art director, och Cecilia, copywriter, berättar om sina roller på byrån. Från idéarbete till skiss och färdiga original.

Onsdag 13 okt kl 16.00 – 17.00:
En projektledare och en produktionsledare berättar om sina roller!
Om hur och varför kommunikationsprojekt uppstår och vad Fredrik, som är projektledare, egentligen gör. Och att det inte händer mycket på en byrå utan en produktionsledare som Bethina.

Torsdag 14 okt
kl 14.00 – 16.00:
Låna en levande bok: Välj mellan en art director, en copywriter och en projektledare

kl 16.00 – 17.00:
En dag i ateljén. Linus, som är originalare, berättar om sitt jobb och hur det går till. Allt ifrån att producera tryckoriginal till rörliga annonser.

Fredag 15 okt kl 14.00 – 15.00:
Om webb och nya mediers roll i reklamen.
Gustav, som är webbprojektledare, berättar om nya kanaler för reklam och marknadsföring.

Fakta Malmö lärcentrum
Malmö lärcentrum startade våren 2010 och är ett samarbete mellan Stadsbiblioteket och Utbildningsförvaltningen. Verksamhetens mål är att skapa en unik mötesplats där människor med olika erfarenheter och kunskaper kan träffas, diskutera och lära av varandra. I Slottet på Stadsbiblioteket har man inrättat en modern lärandemiljö med 28 välutrustade datorer – att användas gratis av alla som vill – och det finns alltid personal på plats som hjälper till med stort som smått.

Kontaktperson: Stefan Wahlstedt, projektledare Malmö lärcentrum: 0708-10 20 06

Fakta Imperiet
Imperiet är en reklambyrå som huvudsakligen arbetar med konsumentreklam. Bland kunderna finns bland andra Stadsbiblioteket, Malmö Opera, Kung Markatta, Hungerprojektet Sverige och Gleerups.

Kontaktperson: Projektledare Fredrik Stjernfeldt, 0708-11 55 96


Eva Jönsson
Informationssekr
040-660 86 02
eva.m.jonsson@malmo.se

Bifogade filer

PDF-dokument